Nieuws
woensdag, 28 apr 2021

De Wever gaf El Kaouakibi 1,2 miljoen zonder controle: “N-VA deel van foute subsidiecultuur”

Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) stemde zonder controle toe met een smeekverzoek van Sihame El Kaouakibi tot een budgetverhoging, goed voor 1,2 miljoen euro. Dat blijkt uit een uitgelekte brief van 8 juni 2018 die eerder deze week in de pers terechtkwam. “Het ons-kent-ons-gehalte van deze brief is opmerkelijk”, aldus Antwerps fractieleider Sam van Rooy (Vlaams Belang). “De Wever zei dinsdag dat hij de brief niet beantwoordde en deze ‘op de stapel’ belandde. "Een speciale toverstapel moet dat dan geweest zijn! El Kaouakibi kon het meeste van haar gevraagde geld immers cashen.” Het Vlaams Belang diende dan ook een motie in waarin het stadsbestuur wordt gevraagd om een transparante Subsidiedatabank te publiceren en het Antwerps subsidiebeleid fundamenteel te hervormen.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) zorgde zelf - zonder afzonderlijk collegebesluit - voor een budgetverhoging van 1,2 miljoen euro. Dit na een persoonlijke, vriendschappelijk ogende brief van Sihame El Kaouakibi (waarin ze om 1,6 miljoen euro vroeg) én nadat reeds 1,2 miljoen was gepompt in het gebouw van El Kaouakibi’s Let’s Go Urban (LGU). Daarnaast stemde het Antwerpse schepencollege op 5 februari 2021 nog bijna in met de aankoop van een nieuwe keuken voor LGU van 29.771 euro. Nochtans had de stad Antwerpen in 2018 al eens 26.138 euro subsidies gegeven aan LGU voor een keuken. De aankoop werd slechts afgeblazen omdat enkele dagen voor het desbetreffende schepencollege de ‘Sihamegate’ uitbrak, nadat enkele LGU-bestuurders aan de alarmbel hadden getrokken.

De Wever heeft het over ‘systeemfouten’ en ‘collectieve verantwoordelijkheden’, maar hij gaf zelf El Kaouakibi geruisloos, zonder apart collegebesluit en zonder controle heel veel extra centen

“Ik heb meneer De Wever dan ook dinsdag op de gemeenteraad gevraagd of dergelijke brieven - die hij dagelijks zou krijgen - meteen doorstuurt naar de bevoegde schepen om in orde te brengen”, aldus van Rooy. De Wever antwoordde ongeloofwaardig dat hij de brief van El Kaouakibi ‘gewoon op de stapel heeft gelegd’ met ‘in cc de verantwoordelijke ambtenaar. Dat moet wel een speciale toverstapel zijn dan, gezien luttele weken later Sihame El Kaoukibi het overgrote deel van het bedrag gewoon kon cashen.”

En als De Wever de brief zogezegd nooit heeft beantwoord - hoe moest El Kaoukibi dan überhaupt te weten komen dat het meeste van haar verzoek was goedgekeurd?”, aldus nog van Rooy. En de kers op de rotte taart: dit alles gebeurde zonder apart collegebesluit en zonder controle. Volgens De Wever was dat niet nodig, want de omvangrijke 1,2 miljoen - een volledige verdubbeling van de LGU-toelage voor het gebouw - zou louter een ‘budgetaanpassing’ zijn, ‘die pas op het einde van het jaar tijdens de begrotingsbespreking moest worden behandeld door de gemeenteraad’. 

“De Wever en zijn stadsbestuur hebben deze valse kat niet alleen bij de melk gezet, maar jarenlang blindelings overgoten met melk”

“Volstrekte onzin en volstrekt onverantwoord natuurlijk, want de audit gaf aan dat de budgetverhoging niet was afgestemd met Vastgoed, waardoor er op dat moment geen nazicht gebeurde van de marktconformiteit van de bouwkosten”, besluit van Rooy. “Het lijkt er sterk op dat we hier zowel over systeemfouten als persoonlijke fouten kunnen spreken. Het Vlaams Belang diende dan ook een motie in om de scheefgegroeide subsidiecultuur volledig te herzien aan de hand van een transparante Subsidiebank. Daarnaast moet het Antwerps stadsbestuur stoppen met het subsidiëren van de diversiteits- en integratieindustrie.” Helaas stemden alle andere partijen onze motie weg.