Nieuws
vrijdag, 11 dec 2020

Decreet Vlaams Belang wil politiek evenwicht in bestuur culturele instellingen waarborgen

De Cultuurpactwetgeving legt op dat de raden van bestuur van de Vlaamse culturele instellingen een weerspiegeling dienen te zijn van de politieke verhoudingen in het Vlaams Parlement. Alhoewel het Vlaams Belang sinds zijn verkiezingsoverwinning in 2019 met 18 procent van stemmen de tweede partij van Vlaanderen werd en over 23 Vlaams Parlementsleden beschikt, blijft de partij tot op heden onvertegenwoordigd in de meeste raden van bestuur. De partij dient dan ook een decreetsvoorstel in om het Cultuurpact te herzien en dit gebrek aan evenwicht te herstellen. 

“Sommige culturele instellingen hebben bepalingen in hun statuten opgenomen die de weerspiegeling van de verschillende strekkingen in het Vlaams Parlement in hun bestuursorganen voor lange tijd onmogelijk maken”, zo schrijven decreetindieners Filip Brusselmans, Johan Deckmyn, Klaas Slootmans en Chris Janssens. Zo kan de correcte bestuurswissel voor vijf instanties pas in 2023 (NTGent, Kunst in Huis, De Brakke Grond, Flagey en de Koninklijke Vlaamse Schouwburg). Bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen kan het zelfs pas in 2024. 

De statuten van de cultuurinstellingen staan vaak haaks op het opzet van de Cultuurpactwetgeving”

"Het lijkt ons dat het in het belang van iedereen is dat deze raden van bestuur zo snel mogelijk aangepast worden aan de nieuwe samenstelling van het parlement”, aldus nog Brusselmans. “Dit zorgt voor een democratische meerwaarde en is eerlijker tegenover de Vlaming, met wiens belastinggeld deze cultuurhuizen uiteindelijk functioneren. Bepaalde cultuurinstellingen die zich verschuilen achter bepalingen in hun statuten, doen dit uit politieke motieven of wensen geen pottekijkers. Als dit gedoogd blijft worden, zet deze Vlaamse Regering van minister-president Jan Jambon (N-VA) meer dan de deur open voor machtsmisbruik.”

Het decreetsvoorstel van het Vlaams Belang legt dan ook een termijn vast waarbinnen de correcte afspiegeling moet gerealiseerd zijn na verkiezingen. Concreet moet de vernieuwing van de bestuurs- en beheersorganen van culturele instellingen die opgericht zijn door of ressorteren onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid, plaatsvinden binnen een termijn van drie maanden na de volledige vernieuwing van het Vlaams Parlement.