Nieuws
vrijdag, 16 jul 2021

“Dedonder ontslaat ADIV-chef, maar ontloopt eigen verantwoordelijkheid”

Het Vlaams Belang is bijzonder kritisch over het ontslag van generaal-majoor Philippe Boucké als hoofd van de militaire inlichtingendienst ADIV. “In de nasleep van de zaak-Jürgen Conings werd Boucké vervangen door vice-admiraal Wim Robberecht”, zegt Kamerlid Annick Ponthier (Vlaams Belang). “Bewust op een ogenblik dat wegens het parlementair reces geen commissies Defensie meer georganiseerd worden, waardoor een democratisch debat over dit ontslag niet meer mogelijk is. Maar PS-minister Dedonder blijft rustig zitten.”

Het Vlaams Belang vindt het onaanvaardbaar dat minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) de beslissing om de ADIV-baas de laan uit te sturen midden in een nationale crisis en vlak voor het parlementair reces heeft genomen. “Ook op sociale media kon de handeling van Dedonder alleen maar op onbegrip rekenen”, aldus Ponthier. “Onder meer VUB-professor Jonathan Holslag noemde het ontslag van Boucké laf en gemakzuchtig. Wij stellen ons minstens vragen bij de manier waarop en het gebrek aan debat.”

“Iemand moest boeten, maar het mocht zeker niet de PS-minister Dedonder zijn”

Het Vlaams Belang is de enige partij geweest die het ontslag van Dedonder eiste wegens de opeenstapeling van blunders die leidden tot de zaak-Jürgen Conings. De partij is verheugd dat ze hierin vandaag door de N-VA wordt gevolgd. “De minister zelf zag voor haar aanblijven nooit een vuiltje aan de lucht”, vervolgt Ponthier. “En nu wordt er plots iemand weg die ontegensprekelijk een veel kleinere verantwoordelijkheid draagt dan zijzelf, die wel aanblijft.“

“Zeker de wijze waarop deze beslissing werd genomen is een regelrechte schande”, besluit Ponthier. “Op een drafje de ADIV-chef ontslaan zonder enig parlementair debat maar zelf als politiek eindverantwoordelijke wel op je postje blijven zitten. Dat is beneden alles. Als de ADIV-chef moet opstappen, dan zeker ook de defensieminister zelf.”