Nieuws
vrijdag, 15 sep 2023

Defederalisering van Justitie is een noodzaak

Foto: iStock. Defederalisering van Justitie is een noodzaak

Het Vlaams Belang wil dat federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) ingaat op de uitnodiging van Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) tot gesprekken over een mogelijke defederalisering van Justitie. “Die defederalisering is meer dan nodig”, zegt Kamerlid Katleen Bury. “Zoals de vorige Justitieminister Koen Geens (cd&v) het al stelde, zijn er op federaal niveau geen hervormingen meer mogelijk. Toch verwachten we er niet veel van. Het wordt tijd dat de N-VA eindelijk conclusies trekt.

Eerder dit jaar liet Demir over de defederalisering van Justitie een studie maken door grondwetspecialisten Stefan Sottiaux en Arvid Rochtus. Hieruit blijkt dat België de vreemde eend in de bijt van de federale staten is. “Wij kennen nog steeds een heel unitaire justitie”, aldus Bury. “De deelstaten beschikken over wetgevende en uitvoerende macht, maar niet over rechterlijke. En dat vormt een democratisch tekort.” Het Kamerlid verwijst daarbij naar het feit dat de deelstaten voor de handhaving van hun beleid, bijvoorbeeld rond milieu, afhankelijk blijven van het federale niveau. “En de federale justitieminister kan regionaal niet ter verantwoording geroepen worden voor zijn keuzes.”

“België heeft geen enkele toegevoegde waarde voor Vlaanderen”

Bury wijst er ook op dat Van Quickenbornes voorganger, gewezen minister van Justitie Geens, al een hele tijd pleit voor meer Vlaamse autonomie. Onder meer in het Lentemanifest van de Warande (2004). “Een verdere staatshervorming werd in de koelkast gestopt, maar daarmee ook de principes van goed bestuur”, aldus Geens toen. “Tal van belangrijke dossiers zoals de nachtvluchten, het jeugdsanctierecht of het generatiepact werden te laat, niet gecoördineerd of verkeerd aangepakt. Elke overheid is er wel op een of andere manier bij betrokken, maar niemand draagt de eindverantwoordelijkheid. En omdat de eigen terreinen niet goed zijn afgebakend, speelt men graag op andermans terrein. De chaotische bevoegdheidsverdeling is een belemmering voor goed bestuur.”

“De conclusie is dus dat België geen enkele toegevoegde waarde meer heeft voor Vlaanderen”, besluit Bury. “Verleden jaar nog stelde ervaringsdeskundige Geens in een debat bij Pro Flandria dat het meer is dan een Vivaldi-fenomeen, maar een structureel probleem. Federaal is bijna geen enkele ernstige hervorming nog mogelijk, klonk het toen.” 

Bury zal er bij Justitieminister Van Quickenborne op aandringen om in te gaan op de uitnodiging van zijn collega Demir. “Tot op heden heeft hij dat nog niet gedaan. Wij willen niet alleen dat er nog deze legislatuur over de defederalisering van Justitie aan tafel wordt gezeten, wij verwachten van Van Quickenborne ook een duidelijk standpunt. Maar we maken ons weinig illusies. We hopen dat de N-VA daar dan eindelijk conclusies uit trekt en beseft dat enkel met onomkeerbare stappen richting Vlaamse onafhankelijkheid in 2024 de kentering kan ingezet worden.”