Persberichten
woensdag, 01 feb 2023

Demir bedreigt voortbestaan luchthaven Zaventem: “cynisch politiek spel”

Foto: iStock. Demir bedreigt voortbestaan luchthaven Zaventem: “cynisch politiek spel”

Het Vlaams Belang hekelt de inconsequente houding van de N-VA over Brussels Airport. Vlaams minister Zuhal Demir dreigt er immers mee om de luchthaven van Zaventem geen nieuwe omgevingsvergunning te geven zolang er geen stikstofakkoord is. “Na de Vlaamse landbouw is nu ook het voortbestaan van de luchthaven van Zaventem in gevaar door de stikstofpolitiek van minister Demir”, zeggen Kamerlid Frank Troosters en Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin. “Onze luchthaven verdient het niet om het slachtoffer te worden van een cynisch politiek spel.”

Brussels Airport moet tegen de zomer een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dreigt er echter mee om deze niet te verlenen zolang er geen bindend stikstofakkoord is. Om de uitstoot van stikstof te beperken, kijkt zij niet alleen naar de landbouw, maar ook naar de luchtvaart. Die stootte in Vlaanderen in 2019 volgens Bond Beter Leefmilieu nog het equivalent stikstof uit van 1.500 varkensstallen. Volgens Demir zegt het stikstofarrest van 2021 dat de uitstoot van stikstof eerst naar beneden moet, vooraleer er nog vergunningen kunnen uitgereikt worden. Haar algemene vergunningsstop is volgens coalitiepartners Open VLD en CD&V in de eerste plaats vooral een politieke strategie.

“Zowel de landbouw als de luchtvaart zijn essentieel voor Vlaanderen”

“Na de Vlaamse landbouw is nu ook het voortbestaan van de luchthaven van Zaventem in gevaar door de stikstofpolitiek van minister Demir”, zegt Sintobin. “Ook de vergunning voor de luchthaven Oostende vervalt in 2024. Zowel de landbouw als de luchtvaart zijn nochtans essentieel voor Vlaanderen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de N-VA beide sectoren geen rechtszekerheid biedt.”

Het Vlaams Belang hekelt de inconsequente houding van de N-VA over Brussels Airport. “Op federaal niveau werpt Theo Francken zich op als de beschermer, maar op Vlaams niveau brengt zijn partij het voortbestaan zelf in gevaar”, zegt Troosters. “Onze luchthaven verdient het niet om het slachtoffer te worden van een cynisch politiek spel. Hiervoor is ze veel te belangrijk.” Sintobin zal vandaag in het Vlaams Parlement Vlaams minister-president Jan Jambon (eveneens N-VA) ondervragen over het uitblijven van het stikstofakkoord.