Nieuws
dinsdag, 05 jul 2022

Demir moet agribashing stoppen

De uitspraken van Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) over de landbouw in Vlaanderen blijven voor beroering zorgen. “Het voortdurende agribashen moet ophouden”, vindt Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin. Het fake news van Demir schaadt het imago van de landbouw. De Vlaamse regering zou beter het grote belang van de landbouw voor onze economie en voedselvoorziening belichten.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) was afgelopen zondag te gast in het VTM nieuws en deed enkele opvallende uitspraken. Ze zei onder andere dat er in Vlaanderen varkenskarkassen, geschikt voor consumptie, “systematisch met overheidssteun vernietigd worden” en dat “de ammoniakuitstoot van een gemiddeld Vlaams varkensbedrijf groter is dan die van de nieuw te bouwen Ineos-fabriek in Antwerpen”. Uitspraken die echter manifest onwaar zijn. Landbouworganisaties zoals het Algemeen Boerensyndicaat(ABS) zijn hier dan ook begrijpelijk boos om en vinden dat de minister voor onnodige polarisering zorgt door feitelijk onjuiste informatie te verspreiden.

“Het kan niet door de beugel dat een minister zelf onwaarheden verspreidt op televisie en zo het imago van de landbouw schaadt”, zegt Stefaan Sintobin. “Verschillende factcheckshebben al aangetoond dat Demirs uitspraken niet correct zijn. Als ze hiermee meer draagvlak voor het stikstofakkoord wil bereiken, zullen zij en de N-VA toch van een kale reis thuiskomen.”

“Deze agribashing duidt op een groot gebrek aan respect voor onze landbouwers”

Volgens Sintobin kadert het verspreiden van halve waarheden of onwaarheden over de landbouw in een bewuste campagne van agribashing. “Ook in het onderwijs wordt vaak een al te eenzijdig een negatief beeld opgehangen van de landbouw omdat die ‘het milieu schade zou toebrengen’. Dit zorgt ervoor dat onze kinderen het belang van de landbouw niet meer kennen of waarderen.”

Het Vlaams Belang vindt dat de Vlaamse landbouwsector meer respect verdient. “Het gaat hier om een sector die niet alleen mee de Vlaamse welvaart creëert, maar ons ook voedt”, besluit Sintobin. “In plaats van mee aan agribashing te doen, moet de Vlaamse regering een positief imago van onze landbouw ondersteunen.”