Nieuws
woensdag, 01 jun 2022

Demir moet overleg over Ventilus niet afronden, maar eindelijk opstarten

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) heeft in het Vlaams Parlement gezegd dat ze het overleg over Ventilus, de gecontesteerde hoogspanningsleiding door West-Vlaanderen, stilaan wil afronden. “Demir slaat het advies van haar eigen voorzitter, om het verzet van de omwonenden serieus te nemen en te overleggen, in de wind”, zegt Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang). “Blijkbaar is de minister gezwicht voor de druk van Open Vld.”

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft in de Ochtend op Radio 1 gezegd dat de Vlaamse Regering het verzet van de omwonenden tegen de nieuwe Ventilus-hoogspanningslijn door West-Vlaanderen best serieus neemt en men in dialoog moet treden. Volgens hem kan het dossier anders nog jaren aanslepen en zelfs uitmonden in een juridische veldslag. De Vlaamse regering is echter zelf verdeeld over Ventilus, met viceminister-president Bart Somers (Open Vld), die voluit voor een bovengrondse leiding wil gaan en zijn CD&V-collega Hilde Crevits, die meer voelt voor de ondergrondse piste. Bevoegd minister Zuhal Demir wil nu voortmaken met het project en het overleg stilaan afronden.

“Zuhal Demir had beter het advies van haar voorzitter ter harte genomen, want zij kan nog steeds geen antwoord bieden op de pertinente vragen van de omwonenden”, zegt Carmen Ryheul. “Op deze manier ondergraaft ze heel het draagvlak voor Ventilus. De minister heeft gedurende de hele looptijd van dit dossier de argumenten van hoogspanningsnetbeheerder Elia overgenomen. Nu pas durft ze die voorzichtig in vraag te stellen, terwijl er voor het zomerreces nog een beslissing zou moeten vallen”

“Nu pas durft de minister de argumenten van Elia over Ventilus voorzichtig in vraag te stellen, terwijl er voor het zomerreces nog een beslissing zou moeten vallen”

Hoewel de omwonenden omwille van de mogelijke impact van Ventilus op de gezondheid, landbouw en het landschap duidelijk hebben aangegeven geen bovengrondse hoogspanningslijnen te willen, kan Demir dit nog altijd niet uitsluiten. “De meerkost voor een ondergrondse verbinding weegt niet op tegen eventuele gezondheidsrisico’s”, aldus Ryheul. “Als de minister zich pas enkele weken terug in De Zevende Dag afvraagt waarom het in Duitsland wel ondergronds zou kunnen en hier niet, vraag ik me af waarvoor al dat overleg eigenlijk gediend heeft.”

Ryheul hoopt dan ook dat minister Demir geen tijd meer verliest en de Vlaamse regering een juridische veldslag bespaart. “Er zijn nog ontoelaatbaar veel onbeantwoorde vragen, terwijl het dossier al veel te lang aansleept”, besluit het Vlaams Parlementslid, “het wordt tijd om écht alle opties op tafel te leggen. Waarom zou deze piste gekozen moeten worden als er hier noch bij de omwoners, noch bij de andere partijen een draagvlak voor is?”