Nieuws
donderdag, 23 sep 2021

Demir moet regelgevend kader scheppen over bouwen in overstromingsgebied

Het Vlaams Belang wil dat de Vlaamse Regering zelf het regelgevend kader schept over bouwen in overstromingsgebied. Zo kondigde Vlaams Parlementslid Sam van Rooy dinsdag aan in het Vlaams Parlement. Nu valt dat immers op de nek van de lokale besturen en dat houdt risico's in.

Momenteel zijn steden en gemeenten verantwoordelijk voor het toekennen van een bouwvergunning. Ze doen in dat verband een watertoets om de te verwachten schadelijke impact op de waterhuishouding vast te stellen. Dat houdt echter risico's in. Omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) zei eerder dat ze systematisch in beroep wil gaan wanneer lokale besturen een bouwvergunning afleveren voor grond in een overstromingsgebied. “Het is goed dat de minister het probleem serieus neemt”, aldus van Rooy. Voor een duurzame, effectieve en efficiënte oplossing zou Demir echter zelf het regelgevend kader moeten scheppen.”

“Er moet ook een rechtvaardige vergoeding komen voor eigenaars die op hun grond(en) niet meer mogen bouwen”

“Het systematisch in beroep gaan tegen door lokale besturen afgeleverde bouwvergunningen voor overstromingsgevoelige zogenaamde 'signaalgebieden', is geen efficiënte, effectieve en duurzame werkwijze. Dit kan immers leiden tot oeverloos en soms tevergeefs procederen.”

De Vlaamse Regering moet dus zelf het heft in eigen handen nemen en deze materie decretaal regelen”, besluit van Rooy. Ook moet er dan een correct vergoedingsbeleid komen voor de getroffen eigenaars. Eigenaars die op hun grond(en) niet meer mogen bouwen, moeten recht hebben op een realistische en rechtvaardige compensatie.”