Nieuws
woensdag, 04 mei 2022

Demir noemt asociale LEZ’s … sociale maatregel!

In het Vlaams Parlement drong Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Claes (Vlaams Belang) bij bevoegd minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) nogmaals aan om de regelgeving over de lage emissiezones te herzien - zoals al lang geleden beloofd - en de LEZ’s zelfs bij voorkeur af te schaffen. Demir verdedigde de LEZ’s echter en noemde die zowaar een zeer sociale maatregel”, terwijl intussen al afdoende bewezen is hoe die zones in de eerste plaats Vlamingen met een bescheiden budget treffen. “Dit antwoord bewijst dat de minister en haar partij de voeling met de gewone Vlaming verloren hebben”, vindt Claes. “Zij praat meer en meer als iemand van Groen en lacht mensen die zich geen nieuwe wagen kunnen veroorloven gewoon uit.”

Sinds de invoering van de lage-emissiezone in 2017 door de N-VA heeft de stad Antwerpen al voor 37 miljoen euro aan boetes kunnen innen. Voor 2021 alleen al gaat het om een bedrag van 5,6 miljoen euro. Volgens een recent Brits onderzoek zijn de LEZ-boetes in Vlaanderen hoogste ter wereld. Daarnaast is er ondanks eerdere beloftes nog steeds geen uitzonderingsregel voor oldtimers voorzien. Minister Demir is echter niet van plan om een uitzondering in te voeren en wil wachten tot de grote wijziging van decreet rond de LEZ klaar is. Hoewel er bij steeds meer partijen twijfel is over het nut van lage emissiezones, blijft de minister hier pal achter staan. Nu stelde Demir in het Vlaams Parlement zowaar dat dit “een zeer sociale maatregel is, die de gezondheid van sociaal kwetsbare mensen beschermt”.

“Het ontbreekt minister Demir duidelijk aan empathie voor de gewone Vlaming die zijn wagen nodig heeft voor zijn job”, zegt Bart Claes. “Niet iedere Vlaming kan zich een nieuwe of elektrische auto permitteren, die bovendien ook steeds duurder wordt. Demirs onverzettelijkheid hier en in het stikstofdossier toont haar fundamentalisme aan.”

“Door de LEZ's een sociale maatregel te noemen, bewijst Demir dat de N-VA allesbehalve een sociale partij is”

“Dat de LEZ-boetes in Vlaanderen de hoogste ter wereld zijn en vooral dienen als lucratieve inkomstenbron voor de steden, is voor de minister blijkbaar geen enkel probleem”, zegt Claes. “Zij heeft letterlijk geantwoord dat om effectief te zijn, een boete voldoende hoog moet zijn.” Demir presteerde het zelfs de LEZ-boetes te vergelijken met de hoge sluikstortboetes waar het Vlaams Belang voor pleit. “Deze vergelijking raakt kant noch wal”, vindt Claes. “Bij hoge sluikstortboetes worden mensen gestraft, die doelbewust aan vervuiling doen. Terwijl LEZ-boetes arme mensen viseren, die geen nieuwe wagen kunnen kopen.”

Voor Claes is het bovendien onbegrijpelijk dat de regering ook nog steeds geen werk maakte van een toegang voor oldtimers tot de LEZ-zones. “Dit is geen grote ingreep en ik begrijp niet dat die uitzondering niet gewoon wordt opgenomen in de wetgeving.” Volgens de minister zou de aanpassing van de wetgeving nu nog maar ‘een kwestie van weken’ zijn en zal de grote wijziging van decreet rond de LEZ nog voor de zomer klaar zijn.