Nieuws
donderdag, 02 jun 2022

Demir schiet maar niet op met RENURE-producten

Door de oorlog in Oekraïne dreigt er een tekort aan kunstmest en omwille van het mestactieplan mogen landbouwers niet onbeperkt dierlijke mest gebruiken. “Een mogelijke oplossing zijn de zogenaamde RENURE-producten, maar hiervoor moet eerst het derogatiedossier in orde gebracht worden”, zegt Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin. “Alleen ondanks eerdere beloften om hier mee op te schieten, ziet het er niet naar uit dat minister van Leefmilieu Zuhal Demir dit snel in orde zal brengen.”

Aangezien het gebruik van dierlijke mest in de landbouw door het mestactieplan streng gereglementeerd is, zijn de Vlaamse landbouwers aangewezen op kunstmest. De grootste producenten hiervan zijn echter Rusland en Oekraïne, die allebei omwille van de oorlog de export ervan hebben stilgelegd. Dit heeft geleid tot een gigantische prijstoename van kunstmest, waardoor landbouwers noodgedwongen naar andere oplossingen kijken zoals RENURE-producten. Deze afkorting staat voor ‘recovered nitrogen from manure’ en zijn innovatieve meststoffen die door hun circulair karakter een duurzaam alternatief zijn voor kunstmeststoffen. Het gebruik hiervan moet echter nog via het derogatiedossier (waardoor toestemming van de EU moet gekregen worden) wettelijk gereglementeerd worden.

“Hoewel Vlaanderen al meerdere keren bij de Europese Commissie heeft aangedrongen om een wettelijk kader te creëren voor RENURE-producten is dit nog altijd niet in orde”, zegt Sintobin. ”Eind maart zei minister Demir haar kabinet volop bezig was met het derogatiedossier voor te bereiden en dat dit zo snel mogelijk afgerond zou worden.”

“Ondanks eerdere beloften van Demir ziet het er niet naar uit dat onze Vlaamse landbouwers snel RENURE-producten gaan kunnen gebruiken”

“Demir heeft in het Vlaams Parlement gezegd dat het dossier nog niet is ingediend en dat een goedkeuring daarom niet voor dit jaar mag worden verwacht. Het water staat velen van onze landbouwers echter nu tot aan de lippen en de problemen met bemesting beginnen meer dan acuut te worden”, besluit Sintobin. “Maar net zoals met het stikstofakkoord toont Demir geen enkele empathie voor onze landbouwers en beseft ze niet hoe dringend een oplossing wel nodig is.”