Nieuws
dinsdag, 24 jan 2023

“Dictaat Vandenbroucke kost patiënten handenvol geld”

Foto: iStock. “Dictaat Vandenbroucke kost patiënten handenvol geld”

Vandaag werd in de Kamercommissie Volksgezondheid opnieuw een poging ondernomen om de financiële discriminatie van patiënten van niet-geconventioneerde zorgverstrekkers zoals kinesisten weg te werken. “Vanzelfsprekend steunde het Vlaams Belang het wegwerken van die discriminatie”, zegt Kamerlid Steven Creyelman. “maar we moeten vaststellen dat minister Vandenbroucke weigert om het Koninklijk Besluit op te stellen dat die wet in werking doet treden.”

Wanneer je je laat behandelen door een niet-geconventioneerd zorgverstrekker, betaal je in ons land sowieso niet enkel meer, maar krijg je daarboven ook nog 25 procent minder terugbetaald van de ziekteverzekering, dan wanneer je je laat behandelen door een geconventioneerde zorgverstrekker.

“De patiënt is de dupe van deze 25 procent-regel”

Deze regel geldt voor bepaalde zorgverstrekkers zoals bijvoorbeeld kinesisten, logopedisten, zelfstandige verplegers en vroedvrouwen, maar niet voor bijvoorbeeld artsen en tandartsen. “Dat is an sich al onlogisch” zegt Vlaams Belang-Kamerlid Steven Creyelman, “maar het wordt er niet beter op als je weet dat vooral de patiënt de dupe van die 25 procent-regel is.”

Terwijl deze Vivaldi-regering de mond vol heeft van toegankelijke zorg, weigert ze echter een einde te maken aan deze ronduit oneerlijke praktijk en werd er in 2021, alleen al in de kinesitherapie, om en bij de 30 miljoen euro uit de zakken van de patiënten gehaald. “Totaal niet te verantwoorden”, vervolgt Creyelman, “zeker als je weet dat patiënten dikwijls geen keuze hebben om voor deze of gene zorgverstrekker te kiezen omdat er in veel sectoren een schrijnend tekort is.”

“Vandenbroucke weigert de wil van het parlement uit te voeren en dat is gewoon onaanvaardbaar”

En nochtans is er een politieke meerderheid om die verfoeide 25 procent-regel af te schaffen. Meer zelfs. Er is al sinds 2019 een door het parlement goedgekeurde wet die de regel ook effectief afschaft. Het feit dat de meerderheidspartijen zich voor hun weigering nu beroepen op ‘overleg’ en een ‘evaluatie willen afwachten’, is gewoon nonsens. “Twee jaar geleden stemde geen enkele partij tegen de afschaffing van de bewuste 25 procent-regel, maar nu plooien ze allemaal voor het dictaat van de Vooruit-minister. Maar het echt hallucinante is dat de niet-verkozen Frank Vandenbroucke gewoon weigert om het KB te produceren dat daar effectief ook uitvoering moet aan geven”, besluit Creyelman. “Hij weigert de wil van het parlement uit te voeren en dat is gewoon onaanvaardbaar.”