Nieuws
maandag, 14 mrt 2022

Digitalisering onderwijs: regie moet bij scholen blijven

De coronacrisis heeft de digitalisering van het onderwijs met rasse schreden doen toenemen. “We moeten er echter op toezien dat de verstrengeling met private technologische spelers ons geen parten speelt en de scholen en leraren aan het roer blijven staan van het onderwijs- en leerproces”, zegt parlementslid Roosmarijn Beckers.

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) publiceerde op 24 februari een advies over de relatie tussen het onderwijs, de overheid en de EdTech-markt (dat is de markt van digitale instrumenten in het onderwijs). Naar aanleiding hiervan ondervroeg Roosmarijn Beckers minister van Onderwijs Ben Weyts in het Vlaams Parlement en uitte ze haar bezorgdheid over drie punten. Het eerste ging over het probleem van het zogenaamde ‘vendor lock-in’, waarbij men slechts met één leverancier kan samenwerken en er niet tussen verschillende systemen kan geschakeld worden. “We moeten voorkomen dat scholen volledig afhankelijk worden van bedrijven die EdTech aanbieden en er op toezien dat die bedrijven het lesgebeuren niet gaan bepalen.”

“Commerciële spelers kunnen via digitalisering het onderwijs ondersteunen, maar mogen de kerntaken geenszins overnemen”

Beckers tweede bezorgdheid ging uit naar het beheer van gevoelige informatie. “Scholen bezitten enorm veel gegevens over hun leerlingen waarmee ze zich kunnen verbeteren”, aldus nog Beckers. “Hier moet echter heel omzichtig mee worden omgesprongen aangezien het wel om minderjarigen gaat.” Zij pleit er dan ook voor om leraren verder bij te scholen op vlak van ICT en databeheer.

Als derde punt verwees Roosmarijn Beckers naar de cyberveiligheid van het onderwijs. “Inzake cybersecurity van scholen hebben we op Vlaams niveau weinig gegevens. Daarom moeten we dit verder in kaart brengen zodat de overheid kan bijstaan waar nodig om cyberaanvallen te voorkomen.”

Het parlementslid vindt de digitalisering een goede zaak, zeker gezien de grote achterstand die er in Vlaanderen bestond, maar roept de scholen op om ook waakzaam te blijven. "Private ondernemingen kunnen het onderwijs ondersteunen, maar de regie moet in handen blijven van de scholen en de leraren. Zij moeten echter beter gewapend zijn op vlak van cyberveiligheid en privacybeheer”, besluit Beckers.