Nieuws
vrijdag, 27 nov 2020

Diversiteitsproject Gent: “Pure discriminatie!”

Het Vlaams Belang bestempelt het nieuwe ‘diversiteitsbeleid’ van de stad Gent als een uitsluitingssysteem.  “Iedereen ziet dat dit 600.000 euro kostend systeem in 'positieve discriminatie' bedoeld is om autochtonen bij aanwervingen te kunnen uitsluiten”, reageert Vlaams Parlementslid Adeline Blancquaert (Vlaams Belang). En dit terwijl faillissementen en ontslagen blijven toenemen en sommige pas afgestudeerden niet eens een job vinden in de huidige crisis.

Het aanwervingssysteem dat de stad nu lanceert, plaatst kandidaten mits het voldoen aan een bepaalde drempelwaarde bij testen immers op een lijst zonder rangschikking volgens score. Daarna beslist het bestuur dan wie er wordt aangeworven. Het Gentse beleid focust op diversiteit en inclusie met een verhoogde norm van 30% allochtonen in overheidsdienst. Tot de streefcijfers bereikt worden, wordt geopteerd voor de kandidaten met buitenlandse herkomst. 

De Vlaamse regering doet ook al jaren aan ‘positieve discriminatie’. Geert Bourgeois liet als bevoegd minister in 2006 al inschrijven in het Vlaams personeelsstatuut dat bij gelijke score op sollicitatieproeven de kandidaat van buitenlandse afkomst (“uit de ondervertegenwoordigde groep”) moet worden aangeworven. 

Vorig jaar werden op deze manier vier allochtonen bij voorrang aangeworven door de Vlaamse overheid, zo bleek uit een antwoord van bevoegd minister Bart Somers (Open Vld) op een vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang). Maar nu gaat Gent nog een stapje verder door het mogelijk te maken dat zelfs bij een betere score van een autochtone Vlaming toch voor de allochtone kandidaat wordt gekozen. Stereotiepe foto’s van allochtonen en LGBT-mannen in make-up vanwege Groen Gent zijn het uithangbord van het nieuwe beleid

Adeline Blancquaert: Wanneer de huidskleur niet donker genoeg is, of de naam niet vreemd genoeg, word je helemaal achteraan de rij geschoven”

Terwijl Gelijkekansencentrum Unia op de site van de VDAB adviseert dat bij aanwerving niet mag gefocust worden op het privéleven en de identiteit van de kandidaat, is dit Gentse beleid schijnbaar negatief gericht tegen de heteroseksuele blanke man. “Stad Gent zal dus op het zicht uitmaken wat iemands afkomst is en welke zijn of haar seksuele voorkeur is, vooraleer iemand aan de slag kan. En of iemand behoorlijk Nederlands spreekt is blijkbaar geen vereiste meer om te mogen werken voor de stad Gent”, aldus Blancquaert.

Niet alleen het Vlaams Belang kant zich tegen deze zogenaamde “positieve” discriminatie. Ook arbeidseconoom Stijn Baert is kritisch: “Ofwel selecteer je ernstig en is altijd één kandidaat de betere. Ofwel dient dit om positieve discriminatie goed te praten.