Nieuws
dinsdag, 13 feb 2018

Doofpot rond gesjoemel van Tom Meeuws bij De Lijn

Vorige maand was er veel ophef met betrekking tot financiële malversaties bij De Lijn Antwerpen. Dankzij perslekken kwam aan het licht dat de oud-directeur, SP.a-kopstuk Tom Meeuws, zich had bezondigd aan opzettelijke schendingen van de wetgeving op de overheidsopdrachten, en de betaling van facturen van politieke vrienden in schrijven om die betalingen onder de radar te houden. Er gebeurden daarbij zelfs uitbetalingen zonder dat er een contract werd opgesteld.

Doofpot

Alhoewel de bewuste overtreding van de wetgeving op de overheidsopdrachten zelfs als een misdrijf gekwalificeerd kon worden, loste De Lijn de zaak ‘in der minne’ op via een dading. In ruil voor zijn onmiddellijke vertrek ontving Meeuws een opzegvergoeding van vijf maanden. De Lijn en Meeuws spraken daarbij af om het gesjoemel en de overeenkomst geheim te houden. Mochten er geen perslekken zijn geweest, hadden we hierover allicht nooit meer iets vernomen.

Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens vond het nogal straf dat De Lijn sjoemelaar Tom Meeuws nog een flinke smak geld toestopte en diens malversaties bovendien in de doofpot wilde stoppen. Hij wilde daarom minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in het Vlaams Parlement ondervragen over de afhandeling van de zaak door De Lijn. Lies Jans (voorzitter commissie Mobiliteit) en Jan Peumans (voorzitter Vlaams parlement) lieten Chris Janssens aanvankelijk echter niet toe vragen te stellen omdat de kwestie “een particuliere aangelegenheid” zou zijn. Chris Janssens reageerde scherp: “Dat houdt geen steek, vermits het gaat om fraude binnen een overheidsbedrijf dat gefinancierd wordt met belastinggeld. 

“Standaardprocedure”

Na zijn protest bekendgemaakt en de vraag geherformuleerd te hebben, werd het Chris Janssens alsnog toegelaten vragen te richten aan Ben Weyts. In de commissie Mobiliteit van het Vlaams parlement vroeg Chris Janssens aan de minister of hij het wel gepast vindt dat een Vlaams overheidsbedrijf malversaties in der minne regelt met geheimhoudingsclausules, en of hij een onderzoek naar de afhandeling van dit dossier door De Lijn niet nodig acht.

Minister Weyts bleek de afhandeling van het gesjoemel via een dading echter prima te vinden: “Dat een dading wordt gesloten in geval van onmiddellijk ontslag is een veelvoorkomende procedure, ook in de privésector. Vertrouwelijkheid is hierbij een standaardprocedure. Het afsluiten van zulke dadingen behoort tot de bevoegdheden van het management enerzijds en het renumeratie- en benoemingscomité anderzijds. De raad van bestuur van De Lijn werd op de hoogte gebracht dat de oplossing kon volgen.

Slecht signaal

Chris Janssens kon niet akkoord gaan met het feit dat Weyts er zo licht overheen ging en weigerde alsnog onderzoek te verrichten naar de afhandeling van het gesjoemel: “Kunnen er dan zomaar overeenkomsten met geheimhoudingsclausule worden afgesloten die onwettelijkheden moeten doen vergeten? Ik denk dat dit een slecht signaal naar de burger is. Kleine garnalen worden voor zoiets zonder meer voor bestraft. Sjoemelende leidinggevenden binnen overheidsbedrijven gaan blijkbaar vrijuit.”

Lees hier het verslag van het debat in het Vlaams Parlement.