Nieuws
donderdag, 09 mrt 2023

Draagvlak voor extra asielopvang bij gemeenten volledig weg

Uit een bevraging van De Standaard blijkt dat gemeenten niet bereid zijn om extra opvangplaatsen te creëren voor asielzoekers. Meer dan 75 procent van de gemeenten die antwoordden op de bevraging gaven aan geen asielzoekers meer te willen opvangen. “Men beseft lokaal maar al te goed hoe dramatisch de situatie is”, zegt fractieleider in de Kamer Barbara Pas. “Burgemeesters weten dat de kraan federaal niet toegedraaid wordt en dat opvangplaatsen creëren op geen enkele manier bijdraagt aan een oplossing. Zolang de instroom niet drastisch naar beneden gaat, blijft het dweilen met de kraan open.”

 Alle 300 Vlaamse gemeenten werd gevraagd of ze extra asielzoekers en vluchtelingen willen opvangen. Van de 189 gemeenten die antwoordden op die vraag gaven 143 aan dat niet te willen doen. Dat is meer dan 75 procent. “Het draagvlak voor extra opvangplaatsen is volledig weg”, zegt Pas. “Dat hoeft ook niet te verbazen, want het zijn de lokale besturen die met de problemen die daarbij komen kijken geconfronteerd worden. Men weet ook dat de instroom asielzoekers federaal niet wordt toegedraaid en dat de creatie van extra opvangplaatsen dus een straatje zonder eind is.”

“Men weet dat de instroom asielzoekers federaal niet wordt toegedraaid en dat de creatie van extra opvangplaatsen dus een straatje zonder eind is”

De lokale besturen beroepen zich op een aantal argumenten om hun weigering te motiveren. Die lopen uiteen van een gebrek aan geschikte gebouwen tot een personeelstekort, maar dé reden bij uitstek lijkt het volledig verdwenen draagvlak te zijn. “De asielcrisis is terug van nooit weggeweest”, zegt de fractieleider. “De media merkt steeds veel te laat op wat de bevolking al lang weet. Het land is vol.”

Pas steunt de gemeenten dan ook in hun verzet tegen extra opvangplaatsen. “We hebben gezien hoe gastvrij onze gemeenten kunnen zijn toen ze Oekraïense vrouwen en kinderen opvingen”, besluit ze. “Echte vluchtelingen uit eigen regio kunnen altijd op een warm welkom rekenen in Vlaanderen. Maar het jarenlange misbruik, de opengrenzenpolitiek en de daaruit voortvloeiende massa-immigratie en het non-beleid dat momenteel federaal wordt gevoerd, hebben het draagvlak voor bijkomende opvang volledig doen wegsmelten. De federale regering zou zich diep moeten schamen in plaats van met de vinger naar de lokale besturen te wijzen.”