Nieuws
vrijdag, 24 feb 2023

“Dringend actie nodig tegen druggebruik achter het stuur”

Foto: iStock. “Dringend actie nodig tegen druggebruik achter het stuur”

Volgens de jaarlijkse studie van het kenniscentrum voor de verkeersveiligheid Vias nemen maandelijks bijna een op vijf jongeren tussen 18 en 34 jaar de wagen na het gebruik van drugs. “En 40 procent daarvan heeft ook nog alcohol gebruikt, een dodelijke combinatie”, zegt Kamerlid Nathalie Dewulf. “Vooral het voor de verkeersveiligheid al even nefaste gebruik van lachgas zit in de lift. We roepen minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) om eindelijk werk te maken van meer controles en daadwerkelijke bestraffing.”

In Vlaanderen gebruikt 20 procent van de jonge mannelijke bestuurders maandelijks lachgas achter het stuur. In Wallonië is dat 26 procent en in Brussel zelfs 33 procent. “Dramatische cijfers die elk jaar nog verder stijgen”, aldus Dewulf. “Het heeft een vreselijke impact op de rijvaardigheid van de bestuurders. Studies tonen bijvoorbeeld aan dat een alcoholpromillage van 0,8 promille gecombineerd met cannabisgebruik tot 80 maal meer kans geeft op ongevallen. Er moet dringend actie worden ondernomen. Helaas beperkt Gilkinet zich na elk somber rapport van Vias tot het maken van beloftes die vervolgens geen gevolg krijgen.”

“Straffeloosheid is nefast voor de verkeersveiligheid”

Vorig jaar verklaarde Gilkinet dat de cijfers ‘huiveringwekkend’ waren en dat het onaanvaardbaar was om onder invloed te rijden. “Hij zou om het risicogedrag van de jonge bestuurders tegen te gaan, samenwerken met minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v)”, vervolgt Dewulf. “Het aantal controles zou stijgen en voor buitenlandse chauffeurs die positief testen op drugs zou een bedrag ingehouden worden in afwachting van hun proces, om zo straffeloosheid te voorkomen. Van geen enkele van deze mooie beloftes is echter iets in huis gekomen.”

Het Vlaams Belang moet vaststellen dat verkeersveiligheid helaas niet tot de prioriteiten van de federale regering hoort. En al zeker niet tot deze van minister Gilkinet. “We zijn na de beloftes weer een jaar verder en er is helemaal geen sprake van meer controles. In de antwoorden op mijn vragen moest Gilkinet bovendien toegeven dat de rondrijdende buitenlandse druggebruikers nog steeds geen waarborg voor eventuele geldboete of gerechtskosten dienen te betalen. Met dit soort straffeloosheid zullen we nooit tot een veiliger verkeer komen.”