Nieuws
vrijdag, 10 mei 2024

Druk van Vlaams Belang leidt tot eerste stap in hervorming medisch pensioen

Foto: iStock. Druk van Vlaams Belang leidt tot eerste stap in hervorming medisch pensioen

Onder druk van het Vlaams Belang zette de Vivaldi-regering deze week een eerste stap in de hervorming van het medisch pensioen. “Al jaren kloppen we op deze nagel”, zegt Kamerlid Ellen Samyn, die benadrukt dat veel ex-ambtenaren die, vaak al op jonge leeftijd, op medisch pensioen gestuurd worden, terechtkomen in bittere armoede. Maar de regeling die Vivaldi voorstelt is helaas too little en too late. Nu is er geen tijd meer om bij te sturen.’’

Vastbenoemde ambtenaren die op medisch pensioen gestuurd worden, ondervinden financiële nadelen, waardoor ze vaak in armoede verzeild geraken. Niet alleen ligt de uitkering veel lager dan hun inkomen uit arbeid. Ook verliezen ze vaak hun integratietegemoetkoming en daaraan gekoppelde rechten. Zoals het sociaal energietarief, de verhoogde tegemoetkoming voor medische uitgaven en het sociaal tarief voor culturele activiteiten. Gedupeerden geven aan dat dit oploopt tot een verschil van maar liefst 2.000 euro per maand. “Het Vlaams Belang strijdt al jaren voor een hervorming van het medisch pensioen”, aldus Samyn. “Het is noodzakelijk dat deze personen hun sociale rechten kunnen blijven behouden.” 

“Het is betreurenswaardig dat ze hier nu pas mee komen. Nu is er geen tijd meer om bij te sturen”

“Het is alvast positief dat de federale regering eindelijk het Vlaams Belang-standpunt begint te volgen”, aldus nog het Kamerlid. “Maar de voorgestelde regeling gaat lang niet ver genoeg. Het is schrijnend dat ze zo lang gewacht hebben. Nu is er geen tijd meer om bij te sturen. Langdurig zieke ambtenaren verdienen veel beter.”

Het Vlaams Belang pleit voor een positieve benadering. “In plaats van deze mensen af te schrijven op de arbeidsmarkt, en hen in de onomkeerbare ‘gouden’ kooi van het medisch pensioen te plaatsen, pleiten wij voor een positieve aanpak”, merkt Samyn tot slot op. “We willen kijken naar hun sterktes en kwaliteiten.”