Persberichten
dinsdag, 07 jan 2020

Dubbele nationaliteit? Geen politiek mandaat!

Het voormalig Brussels parlementslid Mahinur Özdemir – de eerste politica die in het Brussels halfrond zetelde met een hoofddoek – is Turks ambassadeur in Algerije geworden. Özdemir heeft de dubbele nationaliteit (Turks-Belgisch).

Mahinur Özdemir onderhoudt al langer goede relaties met de regering in Turkije, en in het bijzonder de AK-partij van Erdogan. Eerder kwam Özdemir reeds in opspraak omdat ze weigerde om de Turkse genocide tegenover de Armeense bevolking te erkennen.

Vlaams Belang fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas: “Mevrouw Özdemir is het levende bewijs dat politici met de dubbele nationaliteit al te vaak een grotere band met en loyauteit tegenover hun land van herkomst hebben, dan met het land waar ze als politicus worden geacht de belangen van de gehele bevolking te dienen. Los van de onzin van het hebben van een dubbele nationaliteit, roept het feit dat volksvertegenwoordigers, senatoren, ministers of staatssecretarissen twee landen en twee soms tegenstrijdige belangen dienen, vragen op.

Het Vlaams Belang wil dan ook dat wie naast de Belgische nationaliteit ook de nationaliteit bezit van een niet-EU-land, deze tweede nationaliteit dient op te geven alvorens een politiek mandaat te kunnen opnemen. De partij zal daarom in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een Voorstel van Verklaring tot herziening van artikels 64, 69 en 97 van de Grondwet indienen.

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en in het Vlaams Parlement zal het Vlaams Belang de nodige initiatieven nemen om verkozenen en ministers met een dubbele (niet-EU) nationaliteit onmogelijk te maken.