Nieuws
dinsdag, 05 jul 2022

Duidelijkheid nodig over vergunningen Molenbeeks asielcentrum

“Brussels staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit-one.brussels) blijft uiterst onduidelijk over zijn rol rond het omstreden asielcentrum in het voormalig woonzorgcentrum van de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek”, zegt fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. “Er is een gemeentelijk proces-verbaal opgesteld wegens een overtreding van de stedenbouwkundige voorschriften. Maar de bevoegde diensten en de staatssecretaris treden niet op. Bovendien liet Smet uitschijnen dat er gewerkt wordt aan een nieuwe regeling die asielcentra zou vrijstellen van bepaalde vergunningen. Dat is onaanvaardbaar. Rechtszekerheid, zeker voor de buurtbewoners, is nodig.

“Het is de taak van de administraties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om gevolg te geven aan hetproces-verbaal dat burgemeester Cathérine Moureaux (PS) door de gemeentediensten liet opstellen ”, aldus Lootens-Stael. “Er is een vergunning voor een woonzorgcentrum, niet voor een opvangcentrum. De burgemeester heeft de onmiddellijke stopzetting van de activiteiten bevolen. Ik vraag me af waarom de staatssecretaris en de gewestelijke directie Stedenbouw van urban.brussels niet thuis geven? We zijn ondertussen een maand verder!”

“Er is klaarblijkelijk meer aan de hand”, vervolgt Lootens-Stael. “Volgens Smet wordt er gewerkt aan een nieuwe regelgeving rond infrastructuur in kader van de Oekraïense vluchtelingencrisis. Daardoor zou een stedenbouwkundige vergunning niet meer nodig zijn. Dat is onaanvaardbaar. De Gewestelijke diensten en de staatssecretaris moeten zorgen voor naleving en toepassing van de regelgeving. Bovendien heeft men bij de opstart van het asielcentrum in voormalig woonzorgcentrum Sebrechts de mensen gerustgesteld dat dit een transitcentrum voor Oekraïense vluchtelingen zou worden. Ondertussen is gebleken dat dit het zoveelste opvangcentrum voor veelal economische vluchtelingen is geworden.”

“Zowel Fedasil, de burgemeester en de Gewestelijke diensten en de staatssecretaris lijken een partijtje schaduwboksen te spelen ten koste van de wijkbewoners”, besluit Lootens-Stael. “Ik volg dit verder op en stel verdere schriftelijke vragen rond de vreemde gang van zaken in dit dossier.”