Persberichten
donderdag, 30 jan 2020

Dwangsommen voor terugkeer IS-kinderen: België mag geen internationale spaarbank voor terroristen worden

In de Kamer confronteerde Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas deze middag de regering met haar stilzwijgen over de uitspraak van de Brusselse rechtbank over de terugkeer van kinderen van IS-terroristen en de dwangsommen die ter zake werden opgelegd.

Pas noemde het onbegrijpelijk dat de regering wekenlang heeft nagelaten tegen de beslissing van de Brusselse rechtbank in beroep te gaan. Het gevolg is dat de Belgische staat sinds maandag verplicht wordt dwangsommen van 5000 euro per dag per kind te betalen. Barbara Pas: “Dat betekent concreet dat deze kinderen ondertussen elk 20.000 euro op hun rekening hebben staan, een spaarboek die vele hardwerkende en spaarzame Vlamingen nooit aan hun  kinderen zullen kunnen meegeven.”

Door haar complete inactiviteit zendt de Belgische overheid volgens Pas de boodschap uit dat “het opstarten van een internationale terroristische carrière de beste garantie is voor een goedgevulde spaarboek voor kinderen.” Dit land, dat door zijn lakse justitiebeleid reeds wereldwijd bekendheid genoot als vrijhaven voor criminelen van alle slag, dreigt nu ook naam te maken als internationale spaarbank voor terroristen.

In één adem hekelde Barbara Pas het feit dat dit land er zich eerder (2018) zelf toe verbonden heeft de terugkeer van kinderen van IS-terroristen te faciliteren. Ze waarschuwde er dan ook voor dat het niet bij dit ene ‘incident’ zal blijven, aangezien – zeker na deze pijnlijke vertoning-  nog meer Syriëgangsters zullen proberen langs juridische weg hun terugkeer naar dit land af te dwingen.

De prijs daarvoor zal hoe dan ook door de brave belastingbetaler betaald worden: ofwel in de vorm van krankzinnige dwangsommen, ofwel in de vorm van een verhoogd veiligheidsrisico”, aldus nog Pas. Het Vlaams Belang wil dan ook dat de beslissing uit 2018 meteen wordt teruggedraaid en pleit ervoor dat op zo kort mogelijke termijn alle internationale conventies en verdragen waaruit terroristen mogelijk rechten kunnen putten om hun overkomst naar dit land af te dwingen, worden herzien of opgezegd. Samengevat: dit land moet er niet alles aan doen om deze kinderen terug te halen, het moet er alles aan doen opdat het daar niet toe kan verplicht worden.