Nieuws
maandag, 29 jan 2024

Economische chantage tegen Hongarije: “EUSSR hanteert maffiapraktijken”

Foto: iStock. Economische chantage tegen Hongarije: “EUSSR hanteert maffiapraktijken”

Vandaag berichtte de ‘Financial Times’ over een verontrustend geheim document van de Europese Unie, mocht premier Viktor Orbán weigeren een hulppakket van 50 miljard euro voor Oekraïne goed te keuren op de komende EU-top. Daarin stelt het wat de zwakheden van de Hongaarse economie zijn en hoe je die best kan uitbuiten. “Het lijkt er sterk op dat de EU haar eigen burgers en lidstaten gijzelt om haar geopolitieke doelen te bereiken”, aldus Tom Vandendriessche, Europees Parlementslid voor Vlaams Belang. 

Het gelekte document schetst een strategie waarbij de geldkraan naar Hongarije wordt dichtgedraaid, met als doel angst te creëren op de financiële markten, investeerders af te schrikken, de Hongaarse munt te destabiliseren en de kosten van leningen te laten stijgen. Dit zou aanzienlijke nadelige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en de groei van Hongarije. “Dit bevestigt wederom de groeiende tendens van de EU om zich als een Europese superstaat te gedragen, waarbij chantage en afpersing als politieke instrumenten worden ingezet. Dit zijn gewoon maffiapraktijken.”, volgens Vandendriessche. 

“Deze EU is een totalitaire superstaat aan het worden die de soevereiniteit van lidstaten wil afnemen en vrije burgers wil onderwerpen”

Vandendriessche benadrukt de zorgwekkende ontwikkelingen binnen de EU: "Dit incident toont aan dat de EU haar ware gezicht laat zien en de weg inslaat van een soort Europese Sovjet-Unie (EUSSR), waarin lidstaten gechanteerd en afgedreigd worden om een centraal beleid te volgen waar de burgers in die lidstaten helemaal niet democratisch voor kiezen. Deze EU is een totalitaire superstaat aan het worden die de soevereiniteit van lidstaten wil afnemen en vrije burgers wil onderwerpen. Hier hebben we nooit voor getekend.”

Eerder werd ook al luidop overwogen om Artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) in te roepen om Hongarije buitenspel te zetten. Daarmee zou het stemrecht van Hongarije afgenomen worden, iets waarnaar verwezen wordt als de ‘nucleaire optie’. Alle andere EU-landen moeten zich daar dan wel achter scharen. “De EU lijkt vastbesloten om het stemrecht van lidstaten in te perken en hen financieel te chanteren als ze niet in de pas lopen van de eurofanatieke elite . Dit is een gevaarlijk precedent dat de soevereiniteit van de lidstaten bedreigt en de fundamenten van een democratisch Europa ondermijnt. Deze EU is helemaal aan het ontsporen. We moeten de controle terugnemen voor het helemaal te laat is.", besluit Vandendriessche.