Nieuws
donderdag, 10 mrt 2022

Een Digitale Identiteit van de EU? Nee, bedankt!

Deze week werd in het Europees Parlement in Straatsburg het (jaarlijkse) verslag over het ‘EU-burgerschap’ besproken. Onder het mom alle EU-burgers en uiteraard ‘benadeelde groepen’ meer burgerschapsrechten te geven, wordt daarin onder andere gepleit om toegang tot gezondheidszorg en sociale zekerheid op Europees vlak te harmoniseren en kiesrechten aan staatlozen te geven. Wat evenzeer zorgen baart, is de zzogenaamde ‘Europese Digitale Identiteit’ die er aankomt.

“Het burgerschap van de nationale staten ligt mij nauwer aan het hart dan het grotendeels artificieel geconstrueerde burgerschap van de Europese Unie. De Europese Unie zou een vrijwillig platform van samenwerking moeten blijven en ze moet ophouden met zich de gedaante van een gecentraliseerde staat te willen aanmeten”, zo vatte Europees Parlementslid Gerolf Annemans zijn tussenkomst aan.

Hij greep het rapport vooral aan om te waarschuwen voor de ‘Europese Digitale Identiteit’ die de Europese Commissie wil gaan ontwikkelen. “Ik wil hier met klem protesteren tegen de plannen van de Europese Commissie om een Digitale Identiteit, hun zogeheten ‘digital wallet’ door te drukken. We hebben gezien tijdens de corona-crisis tot welk een onaanvaardbare controle-maatschappij we op zo korte tijd kunnen uitgroeien, een pasjesmaatschappij die burgers afhankelijk maakte van een gecentraliseerd digitaal groen licht om nog een vrije burger te mogen en te kunnen zijn. Het zogenaamde Covid Safe Ticket werd op die manier de voorafbeelding van de controlemaatschappij naar Chinees model, waar vrijheid een beloning is die wordt toebedeeld aan burgers met het centraal door Big Brother bepaalde juiste gedrag.”

“De digital wallet van de EU is een volgende stap naar de controlemaatschappij”

“Vrijheid staat in die context niet meer onaantastbaar boven alles. Vrijheid wordt binnenkort via een digital wallet ‘grootmoedig’ toegekend. Het organiseren van de onvrijheid wordt op die manier door de Europese Unie gefaciliteerd”, vervolgde Annemans die vreest dat corona maar een voorproefje, een testfase voor de verdere afglijding naar en verankering van een controlemaatschappij is.

De ID-fractie en het Vlaams Belang in het bijzonder zullen zich daar met hand en tand tegen verzetten. Gerolf Annemans deed als eerste in het Europees Parlement een oproep aan de Commissie om dit project onmiddellijk en definitief stop te zetten en anders aan de lidstaten om dit in de Raad van tafel te vegen.