Nieuws
maandag, 13 mei 2024

Een groter aandeel in Vlaamse begroting moet naar sport gaan

Foto: iStock. Een groter aandeel in Vlaamse begroting moet naar sport gaan

Het Vlaams Belang wil dat in de Vlaamse begroting een groter aandeel dat naar sport gaat. “0,4 procent is een mooi streefdoel. Niet enkel om de Vlaamse topsport in de verf te zetten, maar vooral om de Vlamingen die vandaag aan sport doen niet in de kou laten staan, en om zoveel mogelijk mensen te doen sporten”, zegt Vlaams Parlementslid Johan Deckmyn. “Vele subsidies die naar negatief beoordeelde cultuurorganisaties vloeien, kunnen beter besteed worden aan de sportsector.”

Het Vlaams Belang is bekommerd om het welzijn van de bevolking, en ziet het grote belang in van sport en beweging. De partij heeft zich daarom tot doel gesteld om van Vlaanderen een sterke sportnatie te maken, en wil het aantal sportende Vlamingen drastisch omhoog. Momenteel voldoet 37 procent van de volwassen bevolking aan de aanbevolen beweegtijd van 150 minuten, buiten arbeidsverband. En amper 20 procent van de Vlaamse tieners halen de aanbevolen hoeveelheid van 60 minuten per dag. “We willen in deze tijden waarin een groot deel van de vrije tijd naar ontspanning op een scherm gaat, van dagelijkse beweging de norm maken”, aldus Deckmyn. “En sport werkt aanstekelijk, hoe meer Vlamingen naar een fiets of loopschoenen grijpen, hoe beter.”

“Inzetten op kwaliteit, professionalisering en innovatie”

Sportclubs vormen uiteraard een dankbare mogelijkheid om aan sport te doen. Vandaag sporten zo’n 1,4 miljoen Vlamingen in clubverband, samen goed voor 18.500 sportclubs en 73.000 trainers.  “Het is een sector die zeker de nodige aandacht verdient”, gaat Deckmyn verder. “Met zoveel sportende Vlamingen moet er absoluut meer geld worden vrijgemaakt voor structurele sportsubsidies en sportinfrastructuursubsidies dan nu het geval is. Uit een studie van de KU Leuven bleek onze sportinfrastructuur voor 72 procent op onvoldoende wijze te beantwoorden aan de behoefte van de gemeentes” Het Vlaams Belang wil inzetten op kwaliteit, op professionalisering, en op innovatie van de sportinfrastructuur. Voor de partij is een aandeel van 0,4 procent voor sport in de Vlaamse begroting een streefdoel.

Het Vlaams Parlementslid wijst in dit verband tot slot op het grote verschil met de cultuursector, die vandaag door de regering Jambon overladen wordt met subsidies, ondanks negatieve adviezen voor tal van culturele organisaties: “Dit moet eerlijker verdeeld worden, en een deel van die koek moet naar de sportsector gaan.”