Persberichten
donderdag, 30 mrt 2023

“Een rampzalig begrotingsakkoord op kap van de gepensioneerden en zwaksten”

Foto: iStock. “Een rampzalig begrotingsakkoord op kap van de gepensioneerden en zwaksten”

Het Vlaams Belang reageert scherp op het begrotingsakkoord van de federale regering. “Er wordt meer uitgegeven aan asiel en vooral bespaard op de kap van de gepensioneerden en zwaksten in de samenleving”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang), “en er worden geen stappen gezet richting gezondere overheidsfinanciën.”

Na dagenlange vergaderingen sloot de Vivaldi-regering uiteindelijk alsnog een akkoord over de begroting. In totaal worden er voor 2,65 miljard euro aan besparingen en nieuwe belastingen ingevoerd en 900 miljoen euro aan nieuwe uitgaven. “Dat brengt de begrotingsinspanning op 1,75 miljard, zowat 0,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp)”, aldus Vermeersch. “Maar van de beloofde hervormingen is geen spoor, laat staan van besparingen op de miljardenfacturen van de migratie, de transfers, de Europese Unie en de vele miljoenen die worden verspild in het politieke systeem.”

De besparingen worden gedaan in de pensioenen en de sociale uitkeringen. “Er wordt blijkbaar toch beknibbeld op de laagste pensioenen en de laatste schijf van de laagste uitkeringen wordt zelfs helemaal geschrapt. Deze regering gaat het geld dus halen bij de zwaksten in onze samenleving”, vervolgt Vermeersch. “Er is geen sprake van besparingen op asiel en migratie of op het politiek bedrijf zelf. De regering bespaart verder op de RSZ-korting voor bedrijven die een eerste werknemer in dienst nemen. Dat staat haaks op de doelstelling om meer mensen aan het werk te krijgen. Nochtans is dat broodnodig om de overheidsfinanciën terug gezond te krijgen.” Het Vlaams Belang ziet tussen alle ellende toch ook een lichtpuntje in dit akkoord: een minimumbelasting voor multinationals. “Hoewel we de concrete teksten nog moeten afwachten, gaan we wel akkoord met het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten helpen dragen”, reageert Vermeersch.

“Blijven aanmodderen, zonder enige structurele maatregel”

Er staan ook 900 miljoen euro aan nieuwe uitgaven in het begrotingsakkoord. “Hiervan zal er ongetwijfeld een belangrijk deel naar nieuwe opvangplaatsen voor asielzoekers gaan”, aldus nog Vermeersch. “Met het recente akkoord over asiel is dat onvermijdelijk. Deze regering zwijgt voorlopig in alle talen over welk bedrag het zal gaan.”

“De begroting van dit land is structureel ziek”, besluit Vermeersch. “Maar deze regering komt met geen enkele structurele maatregel. Er is geen sprake van een ernstige arbeidsmarkthervorming, geen pensioenhervorming en de vaak aangekondigde fiscale hervorming is nog maar eens uitgesteld. Dit begrotingsakkoord blijft aanmodderen zonder structurele maatregelen en bespaart op de zwaksten in de samenleving.”