Nieuws
dinsdag, 28 jun 2022

Eerste beleidsaankondiging van De Moor gaat voorbij aan kern van zaak

Nog geen halve dag na haar eedaflegging kondigde Nicole De Moor (cd&v) als nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie tijdens een eerste persconferentie op haar kabinet aan dringend werk te willen maken van een ‘noodopvangsite’ om het nijpende tekort aan opvangplaatsen voor asielmigranten op te lossen. Daarmee wordt duidelijk dat zij de rampzalige koers van haar voorganger onverminderd zal verderzetten.

Mahdi wilde naar eigen zeggen stoppen met het jojo-beleid (open, toe, open, toe) – waarbij (nood)opvangplaatsen worden gesloten zodra de toestroom voorbij is – en werk maken van de creatie van veel meer ‘bufferplaatsen’. “Dat werd dan ook zowat het enige opzet waarin hij ‘geslaagd’ is”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “Al twee jaar is er geen sprake meer van ‘open, toe, open, toe’, maar van ‘open, open, open’. Ondertussen overschreed het opvangnetwerk van Fedasil de drempel van 30.000 plaatsen, zonder dat het einde van de crisis in zicht is. Met haar eerste beleidsaankondiging krijgen we ‘meer van hetzelfde’ en doet de nieuwbakken staatssecretaris er zelfs nog eens een schep bovenop.”

“Het echte probleem is niet dat er te weinig opvangplaatsen zijn, maar dat de instroom te groot is”, vervolgt Van Langenhove. Voor een goed begrip: in de eerste vijf maanden van dit jaar werden reeds 13.106 asielaanvragen geregistreerd, waarmee alle records van de afgelopen jaren werden verpulverd. Concreet gaat het om een stijging van liefst 19 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019, het laatste pre-coronajaar en meteen ook een piekjaar waarin het hoogste aantal aanvragen werd geregistreerd sinds de historische migratiedijkbreuk van 2015. “Bij ongewijzigd beleid wijst alles erop dat we dit jaar de kaap van 30.000 asielaanvragen vlot zullen overschrijden.”

“Deze instroom wordt zonder meer in de hand gewerkt door het lakse regeringsbeleid en het ziet er helaas niet naar uit dat daarin verandering zal komen”, besluit Van Langenhove, die De Moor hierover donderdag in de Kamer zal ondervragen. “Op geloofwaardige maatregelen of zelfs maar voornemens om de instroom te verkleinen en de uitstroom te vergroten, blijft het wachten. ‘Goed begonnen is half gewonnen’, luidt een oude Vlaamse volkswijsheid. Helaas lijkt het hier al half verloren nog voor het goed en wel begonnen is.”