Nieuws
donderdag, 03 nov 2022

EHRM verplicht België asielzoeker op te vangen: “eerste van velen”

Op 29 oktober heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) België via een zogenaamde ‘tijdelijke maatregel’ verplicht om een asielzoeker uit Guinea op te vangen. “Een oordeel dat nog maar eens de complete mislukking aantoont van het asielbeleid in dit land”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. “Vele andere asielzoekers spanden ondertussen ook al een procedure aan bij het EHRM, wat in een later stadium wellicht tot grote aantallen veroordelingen zal leiden.”

De Guineese asielzoeker, Abdoulaye Camara, diende op 15 juli een verzoek om internationale bescherming in, maar kreeg geen opvang wegens een totaal gebrek aan opvangplaatsen. Om dit recht op opvang af te dwingen diende hij een verzoek in bij de Franstalige arbeidsrechtbank, dat op 29 juli besliste dat Fedasil inderdaad in opvang diende te voorzien. “Omdat Fedasil hier niet aan kon voldoen, spande de asielzoeker, en met hem blijkbaar nog vele andere asielzoekers, een procedure aan bij het EHRM”, aldus Van Langenhove. “En dat besliste dus als voorlopige maatregel, in afwachting van het definitief arrest, dat de asielzoeker inderdaad recht heeft op opvang.”

“Het EHRM berispt België wegens het tekort aan opvangplaatsen, terwijl er nooit zoveel waren”

Van Langenhove zal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) over de kwestie ondervragen. “Zo wens ik onder meer te vernemen hoeveel procedures inzake het recht op opvang er momenteel tegen België hangende zijn bij het EHRM, en of er reeds dwangsommen betaald werden in het kader van procedures bij de arbeidsrechtbank om Fedasil tot opvang te verplichten.”

“De veroordelingen door het EHRM en de betaling van dwangsommen zullen pas een einde kennen wanneer het eigenlijke probleem eindelijk eens ten gronde wordt aangepakt”, besluit Van Langenhove. “Er is helemaal geen gebrek aan opvangplaatsen, wat nochtans de oorzaak van de procedure voor het EHRM vormde, integendeel. Er is een recordaantal van 33.400 opvangplaatsen, maar die worden grotendeels ingenomen door gelukzoekers die hier niets te zoeken hebben. De Moor moet dringend effectieve en efficiënte maatregelen nemen om de uitstroom van asielzoekers te versnellen en vooral de instroom ervan in te dammen.”