Nieuws
maandag, 07 feb 2022

“Energiearmoede moeten we structureel aanpakken”

Het Vlaams Belang voorspelt al geruime tijd dat het paars-groene beleid de energiearmoede sterk zal doen toenemen. “We vragen daarom dringend structurele maatregelen zoals een permanente btw-verlaging en een ontvetting van de factuur”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. Een vraag die herhaald wordt door de federale ombudsman voor Energie, Eric Houtman, die in zijn functie dagelijks wordt geconfronteerd met vragen en geschillen over energiearmoede.”

Houtman waarschuwt er in de media voor dat in de komende maanden honderdduizenden gezinnen in financiële problemen en zeker ook in de energiearmoede zullen terechtkomen. “Ook wie buiten het sociaal tarief valt, zal te maken krijgen met extreem hoge eindafrekeningen”, aldus Van Lommel. “Daarnaast lopen stilaan heel wat vaste contracten af, waardoor deze vervangen zullen worden door actuele peperdure varianten. De ombudsman spreekt onomwonden over misleidende communicatie van energieleveranciers die op listige wijze vaste contracten willen omzetten in duurdere tarieven. Helaas proberen leveranciers te profiteren van het gebrek aan kennis bij de consument.”

“Het sociaal bloedbad en de energiearmoede die op ons afkomen kan je niet bestrijden met een tijdelijke maatregel”

De Ombudsman vindt de verlenging van het uitgebreid sociaal tarief een goede zaak. Net als de gedeeltelijke btw-verlaging, maar tegelijkertijd betreurt hij dat het slechts voor enkele maanden is, waardoor het effect vermindert. “Ook Houtman is van mening dat die verlaging structureel moet zijn”, vervolgt Van Lommel. “En wat ons betreft uiteraard niet enkel voor stroom, maar natuurlijk ook voor gas. Verder is de verwarmingspremie van 100 euro in vergelijking met de hoge facturen, voor veel gezinnen ‘peanuts’. De ombudsman spreekt dan ook terecht over een gemiste kans en pleit net als wij voor een ontvetting van de energiefactuur.”

“Het klopt dat sommige energieleveranciers misleidend communiceren”, besluit Van Lommel. “De FOD Economie moet meer instrumenten in handen krijgen om onderzoek naar deze wanpraktijken te kunnen verrichten en anderzijds ook hefbomen om hieraan paal en perk te stellen. Ik denk hiervoor aan serieuze boetes. Maar we moeten zeker opletten dat er niet nog meer energieleveranciers failliet gaan: de leveranciers moeten alles doorstorten, terwijl ze veel te lang moeten wachten op de betalingen van de regering. En nog meer faillissementen zou nefast zijn voor de consument.”