Nieuws
donderdag, 01 mrt 2018

Energiepact: Vlaams Belang als lobbyist van het gezond verstand

We lijken in eens slecht geschreven toneelstuk terecht te zijn gekomen”, stelde Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin in het Vlaams Parlement naar aanleiding van de vaudeville met betrekking tot het zogenaamde ‘Energiepact’. In dat Energiepact moet – zoals u weet – de langetermijnvisie op onze energiebevoorrading en de kost ervan vastgelegd worden. De baseline van een akkoord dat Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) begin december met zijn collega’s van de federale regering en de andere gewesten afsloot was dat er voluit moet worden ingezet op hernieuwbare energie en dat alle kerncentrales uiterlijk in 2025 de deuren moeten sluiten.

Welke cijfers?

Stefaan Sintobin confronteerde minister Tommelein in het parlement met het feit dat de minister reeds in december en zelfs daarvoor had geroeptoeterd dat “alles berekend was, dat alle cijfers op tafel lagen en dat er voor eind 2017 een energiepact zou komen”. Achteraf dienden evenwel toch enkele studies besteld te worden die één en andere becijferden: één van energie-econoom Johan Albrecht en één van het federaal Planbureau.

Ondertussen doen met betrekking tot de resultaten van deze twee studies allerlei cijfers over de kostprijs van de nucleaire uitstap de ronde. Federaal minister van Energie Marghem strooide in het rond dat de kernuitstap elk gezin maar 15 euro per jaar zou kosten. Achteraf bleek zelfs onderzoeker Albrecht niet te weten waar dit cijfer vandaan kwam. Ze weigerde echter de studie publiek te maken. Dan werd bekendgemaakt dat de kernuitstap 15 miljoen euro zou kosten. Achteraf bleek de onderzoeker een ‘nulletje’ vergeten te zijn en zou het gaan om 150 miljoen euro. Ondertussen blijkt het eerder te gaan om 900 miljoen euro.

Grote vraagtekens

Stefaan Sintobin maakte duidelijk waar het op staat: “Ook na de studies blijft de betaalbaarheid van de kernuitstap een groot vraagteken. Ook bij de bevoorradingszekerheid plaatsen de onderzoekers grote vraagtekens: na de sluiting van de kerncentrales dreigen mogelijk grote stroomtekorten. Wat betreft de gascentrales die de kerncentrales zouden moeten vervangen, weet niemand hoeveel het er nu wel moeten worden, hoe realistisch de bouw ervan wel is en wat hun CO2-uitstoot is.” Volgens Sintobin is er in alle studies één constante: met een kernuitstap zal de stroomfactuur nóg meer stijgen, terwijl energieminister Tommelein nochtans had beweerd dat de energiefactuur zou dalen.

Ons parlementslid kreeg stevige kritiek van de minister die hem ervan beschuldigde  “tegen hernieuwbare energie” en een “lobbyist van kernenergie” te zijn en van Bruno Tobback die hem zelfs “een lobbyist van de angst” noemde. Sintobin repliceerde gevat: “Ik ben niet de lobbyist van de angst. Ik ben ook zeker niet tegen hernieuwbare energie. Ik ben wel de lobbyist van het gezond verstand”. Ons parlementslid maakte duidelijk wat de uitgangspunten van het Vlaams Belang met betrekking tot het energiebeleid zijn en blijven: "Betaalbaarheid, bevoorradingszekerheid, duurzaamheid en veiligheid."

Bekijk hier de beelden van het debat.