Nieuws
maandag, 23 jan 2023

Energiesteun komt wegens gebrek aan informatie niet bij de rechthebbenden

Foto: iStock. Energiesteun komt wegens gebrek aan informatie niet bij de rechthebbenden

De federale regering geeft de OCMW’s ook dit jaar extra geld voor energiesteun. “Maar ondanks deze steun vinden nog steeds veel te weinig mensen hun weg naar het OCMW”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. Niet enkel omwille van een schaamtegevoel, maar vaak gewoon wegens een gebrek aan informatie. Hier moet verandering in komen.

Afgelopen zomer bleek uit een studie van de universiteit van Antwerpen dat naar schatting 40 tot 50 procent van de mensen die recht zouden hebben op een vorm van sociale bijstand die niet opnemen. “We hebben het dan over leeflonen, verhoogde tegemoetkomingen voor gezondheidskosten, verwarmingstoelages en inkomensgaranties voor ouderen”, aldus Samyn. “Tienduizenden mensen, vooral zwakkeren, behoeftigen en ouderen die in isolement leven, hebben niet de reflex hun rechten op te eisen.”

“Voor extra energiesteun zorgen is niet voldoende, er moeten ook maatregelen komen om het niet-opnemen ervan tegen te gaan”

Uit dezelfde studie bleek dat in tijden van energiecrisis 80 procent van de verwarmingstoelages niet werd opgenomen. Ook bleek dat 60 tot 70 procent van de rechthebbenden op een inkomensgarantie voor ouderen, er geen gebruik van maakte. “Hallucinante cijfers, die in juni reeds bekend waren en die we toen al aan de kaak stelden”, vervolgt Samyn. “De procedures om de toelages te kunnen opnemen zijn gewoon veel te ingewikkeld en omslachtig. Sinds de cijfers in juni aan het licht kwamen, is er nog geen sprake geweest van enige verbetering.”

Het Vlaams Belang herhaalt daarom haar eis om het opnemen van sociale bijstand en toelages in het algemeen eenvoudiger te maken. “Het is geen onmogelijke taak om de wijze van aanvragen eenvoudiger te maken”, besluit Samyn die aankondigt minister van Sociale Zaken Karine Lalieux (PS) erover te zullen ondervragen. “Voor extra energiesteun zorgen is niet voldoende, de regering moet tegelijk ook het niet-opnemen ervan tegengaan. Een administratieve vereenvoudiging zodat de sociaal zwakkeren weer het bos kunnen zien tussen de bomen, en een betere informatiedoorstroming zodat de correcte informatie bij de juiste mensen terechtkomt.”