Nieuws
donderdag, 06 mei 2021

Erkenning moskee na homohaat nog steeds niet geschrapt: “Waarop wacht de minister?”

Het Vlaams Belang pakte Bart Somers in het Vlaams Parlement opnieuw aan over diens getalm met de intrekking van de erkenning van de Yesil Camii-moskee in Houthalen. De imam van die moskee had zich op sociale media herhaaldelijk schuldig gemaakt aan manifeste homohaat. Hij had homoseksualiteit onder meer bestempeld als “een ziekte die een van de grootste bedreigingen vormt voor de maatschappij”. Op 2 februari stelde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers vast dat de erkenningsvoorwaarden geschonden waren, maar met de intrekking van de erkenning van de moskee -  nochtans het enige logische gevolg van de uitspraken - vlot het niet. Meer nog, de gemeente Houthalen besliste zelfs tot nieuwe subsidies aan de moskee. Opmerkelijk”, reageert Vlaams Belang-fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens, die er een parlementaire vraag over stelde. Er zijn manifeste inbreuken op de erkenningsvoorwaarden en toch wordt die moskee nu al een jaar met rust gelaten. Ze krijgt er zelfs nog extra subsidies bovenop!

Minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld) startte pas in januari 2021 de procedure tot intrekking van de erkenning. De minister erkende de overtredingen en was van plan “om consequent op te treden”. Alhoewel er in het erkenningsbesluit van 2005 staat dat de minister ook zonder adviezen onmiddellijk kan overgaan tot intrekking van de erkenning wanneer er elementen zijn die strijdig zijn met de Grondwet en met het EVRM, vroeg de minister toch aan de gemeentes Houthalen-Helchteren, Zonhoven, de provincie Limburg en de staatsveiligheid om hun advies te geven. Dat advies moet dan wettelijk gezien binnen 60 dagen worden afgeleverd. Ondanks zijn - herhaalde - verzoeken en het overschijden van de termijn kreeg Somers echter geen advies van de gemeenten Houthalen-Helchteren en Zonhoven, noch van de provincie Limburg, noch van federaal Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

“Zowel lokale, provinciale én Vlaamse politieke overheden laten de overtredingen op de erkenningsvoorwaarden ongestraft”

Het Vlaams Belang stelt vast dat minister Somers bij alle politieke overheden bot vangt met zijn verzoek tot adviezen omdat ze zich hiertoe zogenaamd niet bevoegd voelen. “Die adviesprocedure loopt helemaal mank omdat deze besturen zich onder druk van de islamitische achterban niet durven uit te spreken over een moskee die fel buiten de lijntjes kleurt”, reageert Janssens. “Minister Somers mag de adviesprocedure niet langer gebruiken als schijnprocedure, en moet zelf durven beslissen zonder zich daar op te beroepen.”

Nu, 96 dagen na de procedurestart, heeft Somers dus nog niets beslist en wacht hij nog steeds bijkomende adviezen van de veiligheidsdiensten af. “De minister ging dit niet op de lange baan schuiven, klinkt het bij Janssens tot slot. Alweer loze praatjes, want waarom zijn er erkenningsvoorwaarden voor moskeeën als de niet-naleving ervan toch niet bestraft wordt?” Dankzij de erkenning kan de moskee - die al een half miljoen euro subsidies ontving - ondertussen probleemloos verder subsidies ontvangen. Opmerkelijk: recent keurden de partijen Vooruit, Groen, CD&V en N-VA in de gemeenteraad van Houthalen-Helchteren nog extra subsidies goed voor dezelfde moskee, zelfs zonder het resultaat van de intrekkingsprocedure af te wachten. Enkel het Vlaams Belang stemde tegen de nieuwe subsidies.