Nieuws
donderdag, 25 jan 2018

“€ 500.000 belastinggeld voor verspreiding Koranboodschappen: waanzin!”

Minister Homans wil 500.000 euro besteden aan het verspreiden van op de Koran gebaseerde boodschappen om extremisme tegen te gaan. Chris Janssens noemde dit in het Vlaams parlement “geldverspilling” en “het bestrijden van een uitslaande brand met benzine”.

Na de aanslagen in Parijs (2015) en Brussel (2016) vond de regering het, daarbij toegejuicht door de linkse oppositie, nodig een zogenaamd ‘deradicaliseringsbeleid’ te gaan voeren dat moslimjongeren moest overtuigen geen aanslagen meer te plegen. Een dergelijk soft, preventief beleid leek hen beter dan een kordate aanpak van het extremisme, de sluiting van extreme moskeeën en de uitwijzing van haatpredikers. Een gans kluwen van extreem-linkse en islamitische organisaties stortten zich als gieren op de door bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) ter beschikking gestelde budgetten om hun sociale projecten gefinancierd te krijgen. Enkele maanden geleden moest minister Homans in de pers zelf toegeven dat er inmiddels een heuse ‘deradicaliseringsindustrie’ was ontstaan.

Counter narratives

Dit verhinderde de minister echter niet om nog geen twee maanden later opnieuw met subsidies over de brug te komen. Minister Homans wil nu Koranboodschappen van islamtheologen gaan financieren die de boodschap van terreurgroepen als IS en Al Qaeda zouden moeten weerleggen. Ze spreekt in dat verband van ‘counter narratives ‘of ‘tegengeluiden’. In het parallelle universum waar Homans leeft, is de Koran immers een boek dat gevuld is met liefde. Zo verdedigde ze in het parlement eerder al Koranscholen waar kinderen de Koran uit het hoofd moeten leren, met als argument dat “het beter is dat een letterlijke interpretatie van de Koran gegeven wordt dan dit over te laten aan ronselaars die een eigen interpretatie geven aan de Koran”.  500.000 euro belastinggeld wil Homans nu aan deze Koranboodschappen besteden.

Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens uitte in het Vlaams Parlement zijn kritiek op dit nieuwe idee van Homans: “De Koran bevat tal van oproepen tot geweld en religieuze onverdraagzaamheid: hoe kan een boek met dergelijke oproepen gehanteerd worden in een verhaal van counter narrative tegen islamextremisme?” Hij verwees daarbij naar de pijnlijke realiteit dat de islam geloofsafval bestraft met de doodstraf, wat in sommige landen ook effectief toegepast wordt. Hij wees de minister er ook op dat gelijkaardige ‘counter narrative’-initiatieven in de Verenigde Staten geen succes hadden.

Het middenveld

Minister Homans wilde echter van geen wijken weten en kreeg daarbij applaus van CD&V, SP.a en Groen. Homans wist ook al waarom dit project wel zal slagen, terwijl een gelijkaardig project in de Verenigde Staten mislukte: “In de Verenigde Staten werd het aangestuurd door de overheid. Wij kiezen echter voor kleinschalige projecten, vanuit het middenveld.” Opnieuw geld voor dezelfde linkse en islamitische clubjes dus.

Ook N-VA-parlementslid Nadia Sminate toonde zich in het debat van haar meest naïeve kant. Als bewijs van de noodzaak van het project voerde ze aan dat uit recent onderzoek blijkt dat “30 procent van de moslimjongeren vindt dat religieuze wetten boven onze wetten staan en dat 71 procent van de jongeren vindt dat we tegen alles moeten zijn wat met een andere geaardheid te maken heeft”.  In haar politiekcorrecte naïviteit blijkt Sminate niet te beseffen dat die standpunten niet louter wat extreme ideeën zijn die worden verspreid door IS en consoorten, maar wel een toepassing zijn van de officiële leer van de islam, gebaseerd op de Koran.

Belastinggeld

Chris Janssens besloot het debat scherp: “Ik vind niet dat we een half miljoen euro belastinggeld moeten besteden aan deze ‘counter narratives’. Het inzetten van de Koran tegen extremistisme is hetzelfde als een uitslaande brand bestrijden met benzine”.

Lees hier het verslag.