Persberichten
donderdag, 23 mei 2024

EU-debat is een schertsvertoning

Foto: iStock. EU-debat is een schertsvertoning

Voor de Europese ID-fractie, waartoe ook het Vlaams Belang behoort, is het EU-debat, dat de European Broadcasting Union (EBU) vandaag samen met het Europees Parlement organiseert, een schertsvertoning. “Onze fractie wil deelnemen aan inhoudelijke debatten over de toekomst van de EU”, zegt Europees Parlementslid Gerolf Annemans. “En dat is dit slecht theaterstuk met enkele zelfbenoemde kandidaten voor het voorzitterschap van de Europese Commissie zeker niet. Voor ons ligt het zwaartepunt niet bij Commissie, maar in de Raad.”

De ID-fractie was op geen enkel moment betrokken bij de organisatie van het debat. “Meer nog, ons verzoek om deel te nemen werd door de EBU afgewezen op basis van hun eigen discriminerende regels”, aldus Annemans. “Het was de EBU die de lijst met kandidaten voor het voorzitterschap van de Commissie bekendmaakte. Maar in overeenstemming met artikel 17§7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie worden de kandidaten voor deze functie echter voorgedragen door de Europese Raad, en dus niet door het Europees Parlement, noch door de Europese politieke partijen en nog minder door de EBU.”

“Het doel van de organisatoren is enkel het promoten van partijen en kandidaten, variërend van extreem links tot het centrum”

Eenzelfde debat als dat van vandaag werd ook al voor de Europese verkiezingen van 2019 georganiseerd, en geen van de zes deelnemers van toen werd verkozen tot voorzitter van de Europese Commissie. “Het doel van de organisatoren is dan ook enkel het promoten van partijen en kandidaten, variërend van extreem links tot het centrum, terwijl rechtse en patriottische partijen worden uitgesloten”, merkt Annemans op. “Mevrouw Ursula von der Leyen, die door de EBU vandaag als kandidaat wordt beschouwd, stelt zich bij geen enkele verkiezing kandidaat.”

“De besteding van publieke, financiële en technische middelen van het Europees Parlement aan nationale kandidaten, zoals vandaag gebeurt, is in strijd met de Europese verdragen, en met de regelgeving over Europese politieke partijen en de nationale kieswetten”, besluit Annemans. “Wij eisen dat wij op de hoogte worden gesteld van de precieze bedragen die het Europees Parlement heeft toegezegd voor de organisatie van deze schertsvertoning.”