Persberichten
woensdag, 10 apr 2024

EU duwt rampzalig migratiepact door

Vandaag werd het veelbesproken EU-migratiepact definitief goedgekeurd. Een meerderheid van christendemocraten, liberalen en socialisten steunden het pakket aan voorstellen. “Dit pact doet niets aan de instroom en maakt het voor de lidstaten onmogelijk een streng migratiebeleid te voeren, zegt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang). Miljoenen migranten zullen naar Europa gehaald worden.

Het migratiepact werd na onderhandelingen met de Raad en de Europese Commissie teruggestuurd naar het Europees Parlement voor een nieuwe goedkeuring. Het pact voorziet onder meer in een hervestigingsmechanisme door de Commissie en sterkere procedurele beschermingen voor migranten. Zo krijgt een asielzoeker kosteloos rechtsbijstand doorheen de procedure. “Dit pact legt geen bovengrens op aan het aantal asielzoekers en heeft geen enkel competent terugkeermechanisme. Illegale migratie zal niet gestopt worden en legale migratie zal verder toenemen”, aldus Vandendriessche. 

Het plan voorziet verder ook in geharmoniseerde procedures en een spreiding van asielzoekers doorheen de Europese Unie. “Het wordt aan lidstaten onmogelijk gemaakt een eigen koers te varen”, stelt Vandendriessche. “Met dit migratiepact kunnen ze ons verplichten om nog meer asielzoekers op te nemen.”

“Illegale migratie zal niet gestopt worden en legale migratie zal verder toenemen”

Voorstanders van het pact stellen dat dit een verstrenging is voor asiel in Europa. Zo claimde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) recent nog dat de goedkeuring 20.000 minder asielzoekers voor België zou betekenen. Het Vlaams Belang spreekt dat resoluut tegen. “Het EU-migratiepact gaat helemaal niet over het verdedigen van onze grenzen tegen de asielinvasie”, zegt Vandendriessche. “Het gaat over het doelbewust en georganiseerd vervangen van de Europese bevolking.”

Het Vlaams Belang pleit voor een opt-out naar Deens model om de controle over het asiel- en migratiebeleid terug in eigen handen te nemen. “Het is duidelijk dat deze Europese Unie is doorgeslagen”, besluit Vandendriessche. “Opvang moet in eigen regio gebeuren, illegalen moeten het asielrecht verliezen en de buitengrenzen moeten op slot. We moeten ons terugtrekken uit het Europese asiel- en migratiebeleid.”