Persberichten
woensdag, 15 dec 2021

“EU-herstelfondsen worden politiek misbruikt”

De Europese Unie is van plan om Polen en Hongarije fondsen te ontzeggen voor dit jaar. Beide landen zouden op die manier de eerste geldstromen van het NextGenerationEU mislopen. Omwille van lopende discussies en opgepookte debatten over de rechtsstaat in Polen en Hongarije besloot de Europese Commissie om fondsen in te houden. België daarentegen lijkt te kunnen doen met het steungeld wat het wil.

“Dit is de zoveelste poging van de Commissie om Polen en Hongarije in het gelid te dwingen”, zegt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche. Deze landen fondsen ontzeggen waarop andere lidstaten wél aanspraak maken kan je niet bepaald een verzoenende strategie noemen. Al jaren tackelt de Europese Commissie met de voeten vooruit tegen Warschau en Boedapest. De vraag is waarom?”

Vandendriessche spreekt over een agressieve strategie vanwege de EU. “Ik stel vast dat Polen en Hongarije andere, eigen beleidskeuzes maken. Beleidskeuzes die op moreel en juridisch vlak misschien niet stroken met de dominante beleidsvisie van de Europese Commissie, maar desalniettemin democratisch legitiem zijn.” Volgens het Vlaams Belang predikt de EU al jaren ten onrechte dat de rechtsstaat en de democratie in gevaar zijn in Polen en Hongarije. Op die manier bewerkstelligen ze volgens de partij het omgekeerde van wat ze willen: ze duwen beide landen net verder weg.

“Het geld van de herstelfondsen wordt schaamteloos ontzegd aan lidstaten die niet voldoende onderdanig zijn aan de EU”

Ook in het parlementsdebat vandaag over de toepassing van de zogenaamde herstel- en veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility) stelt Vlaams Belang-delegatievoorzitter Gerolf Annemans concreet vast dat “het des te meer duidelijk wordt met welk een bedenkelijk cynisme de Europese Unie de dramatische omstandigheden van de covid-pandemie heeft misbruikt voor het doordrukken van de eigen politieke agenda. De meest overheden hebben het coronavirus gretig aangegrepen om hun macht uit te breiden en ook dus de EU. Plots is de EU nu actief op domeinen die voorheen exclusieve lidstatenbevoegdheden waren.”

“Het geld van de herstelfondsen wordt bovendien door de EU schaamteloos gebruikt als politiek wapen, door het geld te ontzeggen aan lidstaten die niet voldoende onderdanig zijn aan de Europese Unie. Lidstaten die wél in de pas lopen en die blindelings alle manoeuvres van de Europese Commissie mee goedkeuren, zoals België, worden beloond en krijgen het coronageld voor gelijk wàt toegestoken”, meent Annemans.

Zo stelde Vlaams Belang vast dat België coronageld krijgt voor de renovatie van overheidsgebouwen, de digitalisering van Justitie of nieuwe afluisterapparatuur van haar staatsveiligheid- en inlichtingendiensten. “De Belgische overheid liet zelf decennia na om te investeren in haar eigen functioneren. Bovendien staan deze investeringen mijlenver af van de initiële opzet van de herstelfaciliteit, namelijk de economie er bovenop te helpen en de gezondheidszorg te ondersteunen”, zegt Annemans tot slot. De EU en de coronapandemie, het is een verhaal van brutaal cynisme.”