Nieuws
woensdag, 16 feb 2022

EU-Hof van Justitie keurt chantage tegen lidstaten goed

In een arrest van deze week heeft het EU-Hof van Justitie het beroep van Polen en Hongarije tegen het conditionaliteitsmechanisme verworpen. Dat mechanisme, dat pas van 16 december 2020 dateert, stuitte eerder al op kritiek. Wanneer een lidstaat immers volgens de EU zogezegd niet voldoet aan de “principes van de rechtsstaat” kan de Commissie financiële steun aan lidstaten opschorten. “Machtsusurpatie en financiële chantage worden verkocht als het verdedigen van de rechtsstaat. Dit is niet democratisch en niet rechtsstatelijk. De EU-instellingen gaan hun bevoegdheden ver te buiten en ondermijnen daarmee de stabiliteit en voortbestaan van de Europese Unie”, zo stelt Tom Vandendriessche, Europees Parlementslid voor Vlaams Belang.

Polen en Hongarije voerden aan dat de Unie haar bevoegdheden overschreed en zich niet baseerde op haar eigen Verdragen. Het Hof verwierp dit. Volgens het Hof heeft de Unie een ruime bevoegdheid om de eigen begroting te beschermen. Gedragingen van lidstaten die niet passen binnen de principes van de democratische rechtsstaat, gedefinieerd door de Unie, vormen een financiële bedreiging. Opvallend is dat het bestaan deze dreiging pas met de verordening van eind 2020 werd erkend.

“Het EU-Hof van Justitie plaatst zichzelf boven de lidstaten”

“Door een ruime interpretatie van de eigen bevoegdheden plaatst het Hof zichzelf ondertussen boven de grondwet van de lidstaten”, aldus Vandendriessche. “Ze eigenen zich macht toe om de interne organisatie van lidstaten te beoordelen, beleidskeuzes te maken en zelfs wetten te herschrijven. Burgers vragen zich af: wie zijn die wereldvreemde rechters?”

Ook Europees Parlementslid Gerolf Annemans ziet in het arrest een kwalijke evolutie naar een Europese superstaat. “De EU-instellingen trekken in vlotte samenwerking de strop dicht rond de hals van Polen en Hongarije. Het wordt een eenheidsstaat, geen vrije samenwerking meer, maar een dwangmechanisme waaraan lidstaten niet meer kunnen ontsnappen”, aldus Annemans.

De uitspraak gebeurde op vraag van het parlement in spoedprocedure, wegens aangevoerde hoogdringendheid van de inhoud. Opmerkelijk is dat het arrest nog wordt uitgesproken voor de Hongaarse verkiezingen, die gepland staan op 3 april. Over de inhoud en gevolgen van dit arrest wordt er deze middag (woensdag) in het Europees Parlement gedebatteerd.