Nieuws
donderdag, 16 jun 2022

EU mengt zich in Amerikaans abortusdebat

Tijdens de zitting in juni boog het Europees Parlement zich over het abortusdebat dat momenteel leeft in de Verenigde Staten. “Wij vinden niet dat wij ons moeten mengen in een actueel Amerikaans politiek probleem”, zegt Europees Parlementslid Gerolf Annemans. “Vandaar dat de ID-fractie tegengestemd heeft.”

Begin mei lekte het blad Politico dat een meerderheid van de rechters in het Amerikaanse Hooggerechtshof aan het federale kader dat abortussen afdwingt, wil sleutelen en het arrest Roe v. Wade uit 1973 ongedaan willen maken. Niet langer het federale niveau, maar de staten zouden dan soeverein kunnen beslissen over abortuswetgeving. De redenering hierachter is dat het aan het volk en haar vertegenwoordigers in de parlementen is om een wettelijk kader te scheppen en niet aan de rechters van het Hooggerechtshof.

“Het is niet aan de EU om zich te mengen in het Amerikaanse abortusdebat”

In feite gaat het hier om een pleidooi voor democratie en subsidiariteit in plaats van een technocratische ‘gouvernement des juges’. Begin juni keurde het Europees Parlement een motie voor resolutie goed waarmee de recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten met klem veroordeeld worden. “Deze motie laat een zeer vreemde nasmaak achter”, zegt Gerolf Annemans. “In een vlaag van hysterie lijkt het Europees Parlement echter te vergeten hoe impactvol een dergelijke stemming is. Dit is immers meer dan een loutere inmenging in een interne Amerikaanse politieke aangelegenheid. Middels de stemming geeft het Europees Parlement ook te kennen dat ze de werking van de rechtsstaat in de Verenigde Staten niet vertrouwt.”

Door mee te surfen op de golf van protest die momenteel de Verenigde Staten kenmerkt, gooit het Europees Parlement volgens Annemans elke zin voor diplomatie en ratio overboord. “Het Europees Parlement schaart zich met haar uitgesproken pro-abortusstandpunt aan de zijde van de hysterie. Het ageert als spreekbuis voor alle lidstaten, en dit wel in een kwestie die moreel gevoelig ligt. Een kwestie waarvoor de Europese Unie zelf geen bevoegdheid geniet. Het is immers aan de lidstaten om de abortuswetgeving vorm te geven.”

“Als behoeder van het recht op leven, verdediger van de nationale soevereiniteit en de rechtsstaat verzette het Vlaams Belang zich dan ook tegen de intenties van het Europees Parlement”, besluit Annemans. “Daarom dat wij tegengestemd hebben. Elk mogelijk arrest van het Amerikaanse Hooggerechtshof dient gerespecteerd te worden door de EU.”