Nieuws
dinsdag, 09 nov 2021

EU moet grensmuren tegen illegale immigratie mee betalen

Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) diende een resolutie in om een vuist te maken voor effectieve grensbescherming, nu aan de Pools-Wit-Russische grens opnieuw honderden migranten verzamelden. “De Polen verdienen onze steun en onze buitengrenzen moeten worden gebolsterd.”

Al maandenlang worden de grensregio’s van Letland, Litouwen en vooral Polen opgeschrikt door illegale migranten. Wit-Rusland escorteert de migranten naar de grens van de Europese Unie, als antwoord op de sancties tegen het autoritaire regime van president Alexander Loekasjenko. “We ontwaren hierin een trend”, aldus Vandendriessche. “Al maanden zien we dat Wit-Rusland migranten uit het Midden-Oosten actief invliegt naar de hoofdstad Minsk, om deze vervolgens naar de grens met de EU te begeleiden. Het regime van Loekasjenko weet dus hoezeer massamigratie de EU kan destabiliseren en gebruikt de migranten als wapen.”

“Loekasjenko is niet de enige die dit doet”, vervolgt Vandendriessche. “Erdogan deed in het verleden exact hetzelfde. In maart 2020 zag ik op een fact-finding mission aan de Grieks-Turkse grens hoe de Turkse veiligheidsdiensten duizenden migranten, hoofdzakelijk jongemannen van militaire leeftijd, naar de grens begeleidden. De situatie was er erg agressief.”

“De EU en haar lidstaten mogen niet mogen zwichten voor de druk van autocraten als Loekasjenko en Erdogan”

Polen nam echter al een reeks voorzorgsmaatregelen. Zo kondigde de Poolse regering de bouw aan van een grensmuur met Wit-Rusland en nam het Poolse parlement een wet aan die toestaat om de door Loekasjenko geëscorteerde migranten terug naar Wit-Rusland te sturen. “Zowel de grensmuur als de wet kunnen op weinig bijval rekenen bij de EU”, aldus nog Vandendriessche. “De Commissie gaf aan geen fondsen vrij te maken voor de grensmuur en Europees Commissaris Ylva Johansson verkondigde laatstleden voor het halfrond nog haar afkeur voor wat zij pushbacks noemt.”

“We zien echter dat de lidstaten oplossingen aanreiken, niet de EU. Wel integendeel, de EU fluit systematisch lidstaten terug die hun verplichtingen uit hoofde van de verdragen nakomen, zoals het beschermen van de grenzen. Polen doet wat het moet doen”, besluit Vandendriessche, die in zijn resolutie dan ook voor het omgekeerde pleit. “De EU zou de constructie van grensmuren en het voorzien van effectieve grensbescherming net moeten steunen: de Polen en onze buitengrenzen verdienen en benodigen onze steun!”