Nieuws
woensdag, 24 jan 2024

EU wil niet zozeer haatspraak bestraffen, maar tegenspraak

Foto: iStock. EU wil niet zozeer haatspraak bestraffen, maar tegenspraak

Vorige week stemde het Europees Parlement voor een uitbreiding van de lijst van zogenaamde EU-misdrijven met haatspraak en haatmisdrijven. Het Vlaams Belang stemde resoluut tegen. “Haatspraak en haatmisdrijven hebben een arbitrair karakter”, zegt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche. “De EU poogt met die uitbreiding enkel politieke dissidenten het zwijgen op te leggen.”

Concreet gaat het om artikel 83 VWEU, waarin een lijst van zogenaamde EU-misdrijven vervat staat. Het gaat hierbij onder meer om zware misdrijven zoals drugshandel, terrorisme, mensenhandel, en dergelijke meer. De resolutie die het Parlement vorige week goedkeurde wil deze lijst aanvullen met ‘haatspraak’ en ‘haatmisdrijven.’ 

Het Vlaams Belang heeft geen enkel begrip voor de resolutie. “In eerste instantie moeten we ons de vraag stellen waar dit over gaat. Wat bedoelt met precies met haatspraak? De wetgever kan proberen dit te preciseren, maar de uiteindelijke interpretatie ligt altijd bij de rechter”, aldus Vandendriessche. “En dit houdt gevaren in. Onverkozen, politiek benoemde rechters dreigen zo het laatste woord te hebben over wat wel en wat niet gezegd mag worden. We zien nu al dat de rechterlijke macht hier erg arbitrair mee omgaat. sommige ‘haatspraak’ laten ze passeren, terwijl andere gevallen wel worden bestraft.”

“Er heerst een kwalijke tendens om meningen te penaliseren, en deze resolutie is hier een voorbeeld van”

“Het concept haatspraak hoort helemaal niet thuis in onze rechtsorde”, gaat Vandendriessche verder. “Omwille van het arbitraire karakter van haatspraak, dient dergelijke wetgeving bij uitstek om ongewenste meningen te neutraliseren. Het is een middel om politieke dissidenten aan te pakken. Eigenlijk willen ze tegenspraak bestraffen, niet haatspraak.”

Voor het Vlaams Belang is de vrijheid van meningsuiting essentieel. “Democratie is een georganiseerd meningsverschil, waarbij meningen waar we het niet mee eens zijn ook bescherming genieten. De vrijheid van meningsuiting is dus de smeerolie van de democratie”, besluit Vandendriessche. “Er heerst een kwalijke tendens om meningen te penaliseren, en deze resolutie is hier een voorbeeld van. Mevrouw Pagazaurtundúa van de liberale Renew-fractie was hier rapporteur. Het is bedroevend om vast te stellen dat de liberalen mee de vrijheid van meningsuiting in het Westen ten grave dragen.”