Nieuws
maandag, 30 jan 2023

Europees herstelfonds: “zelfs betalingsaanvraag indienen lukt regering niet”

Foto: iStock. Europees herstelfonds: “zelfs betalingsaanvraag indienen lukt regering niet”

België heeft recht op 4,5 miljard euro uit het Europese herstelfonds, maar de betalingsaanvraag voor de eerste schijf van 847 miljoen euro uit dit Herstelfonds kon niet eens worden ingediend. “De federale regering slaagde er niet in te voldoen aan de nodige voorwaarden”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Meer nog, we lopen het risico om helemaal geen geld te ontvangen.”

Het Herstelfonds is samengesteld uit bijdragen van de Europese lidstaten. Het is in feite een transfer vanuit de rijkere eurolanden naar de zwakkere eurolanden. “Met dank aan de onderhandelingen van deze regering zal België meer bijdragen aan dit fonds dan het ontvangt en dat terwijl we de slechtste begroting van Europa hebben”, aldus Van Lommel. Vorig jaar werd ook nog eens duidelijk dat we 1,4 miljard euro minder zullen ontvangen uit het Herstelfonds dan oorspronkelijk was vooropgesteld. “En het kan altijd nog slechter. Nu dreigen we zelfs dat geld mis te lopen als we niet voldoen aan de voorwaarden die Europa ons oplegt.”

“Hallucinant hoe Vivaldi de NV België bestuurt”

De middelen, die bestaan uit subsidies of leningen, worden uitbetaald op voorwaarde dat de lidstaat vooraf afgesproken hervormingen heeft doorgevoerd. “Indien de hervormingen onvoldoende zijn of niet op tijd worden uitgevoerd, kan de Europese Commissie een deel van de toegezegde steun inhouden”, vervolgt Van Lommel. “Wegens het achterwege blijven van de gevraagde hervormingen, onder meer de door België zelf voorgestelde en goedgekeurde pensioenhervorming, hebben wij nog steeds geen betalingsaanvraag voor de eerste schijf kunnen indienen, terwijl verschillende Europese landen al een eerste betalingsverzoek deden begin juni.”

Daarenboven omvatten de relancemaatregelen van Vivaldi heel wat projecten die weinig zullen bijdragen aan een weerbare economie. Sommige investeringen lijken helemaal niet binnen het initiële doel van het herstelfonds te passen. Ook de Europese Rekenkamer wees eerder al op een aantal inconsistenties. Toch worden die projecten uitgevoerd, al dan niet met Europese middelen. “Hoe ze zullen gefinancierd worden is niet helemaal duidelijk”, besluit Van Lommel. “De begroting kleurt nu al bloedrood en onze belastingdruk is al extreem hoog. Het is hallucinant hoe Vivaldi de NV België bestuurt.”