Nieuws
zondag, 28 nov 2021

Europees Parlement keurt nieuwe wegen voor legale migratie goed

Het Europees Parlement keurde donderdag een rapport met voorstellen aan de Commissie over het creëren van meer legale migratiewegen naar Europa goed. Volgens het rapport heeft Europa dringend meer legale migratie nodig. Zo stelt men dat door de vergrijzing er een groot arbeidstekort zal ontstaan, dat dan moet opgevuld worden met arbeidsmigranten buiten Europa. “Migratie op zich is een doel geworden voor de meeste partijen”, licht Europarlementslid Tom Vandendriessche toe. “Hoe meer wegen men weet te legaliseren en faciliteren, hoe beter men het vindt. Dat de bevolking kreunt onder de aanhoudende migratie, laat hen koud.”

Opvallend is dat het Europees Parlement zich niet enkel beperkte tot hooggeschoolde arbeidskrachten. Dat type arbeidskracht werd al langer gegeerd door de Unie, waarvoor het dan ook Talent Partnerships en Talent Pools oprichtte. Die programma’s moeten er voor zorgen dat hooggeschoolde werkkrachten de weg naar Europa sneller vinden. Daar bleef het echter niet bij. Ook laaggeschoolde en gemiddeld geschoolde arbeidskrachten moeten nu sneller Europa kunnen binnenkomen. Zo stelt de Unie dat sectoren als gezondheidszorg en landbouw al rekenen op deze krachten, en we met het oog op de vergrijzing de toelatingsvoorwaarden moeten kunnen versoepelen opdat ook andere sectoren kunnen aangevuld worden met laaggeschoolde werkkrachten. 

“Dit rapport inzake migratie s een brug te ver”

Deze versoepeling koppelen aan het verstrengen van de aanpak van de illegale immigratie had het Parlement echter geen oren naar. Een amendement van onder meer Tom Vandendriessche riep de Unie op om budget vrij te maken voor het beschermen van de buitengrenzen door onder andere het creëren van fysieke versperringen. Van de Vlaamse partijen blijken enkel Vlaams Belang en N-VA te vinden voor dat idee. Het merendeel van het parlement stemde het amendement resoluut weg. 

Het rapport was voor Vlaams Belang dan ook een brug te ver. De partij stemde, net als N-VA, tegen. De andere Vlaamse partijen, waaronder de partij van Staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V), stemden voor. Maar het rapport is meer dan een brug te ver, volgens Vandendriessche. “Men haalt tevens aan dat migratie nodig zou zijn om het hoofd te kunnen bieden aan de komende demografische uitdagingen in de lidstaten”, besluit Vandendriessche. “Dit riedeltje wordt ons al geruime tijd opgedrongen: de migranten zullen onze arbeidsmarkt rechthouden en onze pensioenen betalen. Migratie is hier gezien de extra druk op onze Sociale Zekerheid net niet de oplossing voor, familiepolitiek is dat wel. Hiermee stort natuurlijk het hele links-globalistische kaartenhuisje ineen.”