Nieuws
woensdag, 23 nov 2022

Europees prijsplafond voor gas : “een maat voor niets”

Foto: iStock. Europees prijsplafond voor gas : “een maat voor niets”

Het voorstel dat nu op tafel ligt, spreekt van een inschakeling van het plafond wanneer de prijs boven de 275 euro per megawattuur aanhoudt en het verschil met LNG minstens 58 euro bedraagt voor langer dan 10 dagen. “Dat zijn condities die zich tot nog toe geen enkele keer hebben voorgedaan, zelfs niet tijdens deze historische crisis”, aldus Van Lommel.

“Burgers vangen bot, dit prijsplafond brengt geen verandering”

“De met veel bravoure aangekondigde doorbraak van de Europese Energieministers, en niet in het minst Tinne Van der Straeten (Groen), wordt een dode mus”, vervolgt Van Lommel. Hoewel een EU-gasplafond ook voor het Vlaams Belang een te volgen piste is, blijkt eens te meer dat de uitwerking ervan botst op de vrees van de economische grootmachten binnen Europa. “Met een begrotingstekort van meer dan 30 miljard euro en een zeer zwakke regeringspositie lijkt een nationaal plafond financieel, politiek, concurrentieel en economisch niet haalbaar. Dat de EU zelfs niet in staat is om mensen door crisissituaties als deze te loodsen, zegt alles over weinige nut van deze instellingen.”

“Eens te meer laat de EU, bij monde van Tinne Van der Staeten, de burger en de ondernemingen dus in de steek”, besluit Van Lommel. “Wij verwachten van de paars-groene regering dan ook onmiddellijk een niet mis te verstane negatieve reactie op dit onrealistische EU-voorstel.”