Nieuws
donderdag, 16 mei 2024

Europese Commissie buist Vivaldi-begroting over de hele lijn

Foto: iStock. Europese Commissie buist Vivaldi-begroting over de hele lijn

De Europese Commissie is zeer pessimistisch over het Belgische begrotingstekort, dat volgens haar lenterapport de komende jaren alleen nog verder zal stijgen. “Dat de EU zal ingrijpen wordt onvermijdelijk”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “De rampzalige begrotingssituatie toont op een pijnlijke wijze de onwerkbaarheid van België aan. Enkel door maximaal bevoegdheden naar Vlaanderen te halen, kan de Vlaamse welvaart verzekerd worden.”

Zowel het begrotingstekort als de staatsschuld liggen een fors pak hoger dan wat de Europese norm toelaat. Zo ligt het tekort in 2024 op 4,4 procent, tegenover maximaal 3 procent als regel, en kennen we een schuldgraad van 105 procent van het Bruto Nationaal Product, waar maximaal 60 procent is toegelaten. En de Europese Commissie ziet ook geen begin van beterschap. Integendeel, bij een gelijkblijvend beleid gaat België in 2025 naar een tekort van 4,7 procent en een schuldgraad van 106,6 procent. “Enkel Frankrijk en Italië doen het nog slechter”, aldus Vermeersch. “En de grote crisissen van de afgelopen jaren vormen daarvoor geen excuus. Ook de landen die het veel beter doen dan België hebben net dezelfde corona-, energie- en inflatiecrisissen gekend.”

“Om de Vlaamse welvaart te verzekeren is meer Vlaanderen nodig”

“We moeten de begroting op orde krijgen, niet omdat Europa dit vraagt, maar om onze welvaart en sociale zekerheid betaalbaar te houden”, stelt Vermeersch. “De hoge tekorten ondermijnen het vertrouwen van de financiële markten, en zorgen voor een hogere rente op staatsschuld, waardoor de situatie nog verder verslechtert. Het jaarlijks tekort is ondertussen opgelopen tot 30 miljard, zowat de helft van alle pensioenuitkeringen.”

De hoge schulden en tekorten zijn ronduit problematisch, omdat ze ondernemers afschrikken. “Ze vrezen terecht voor fors hogere belastingen in een land dat nu al de recordhouder is op het gebied van belastingdruk”, merkt Vermeersch tot slot op. “In een onwerkbaar Belgisch kader valt die rampzalige begroting niet recht te trekken. Zowat de hele overheidsschuld is opgebouwd door het Waals aandeel in de Belgische overheidsfinanciën. Om de Vlaamse welvaart te verzekeren is meer Vlaanderen nodig.”