Nieuws
dinsdag, 20 jul 2021

"Extra budget psychische gezondheidszorg nodig"

Het Vlaams Belang is voorzichtig tevreden met de door de Vlaamse Regering aangekondigde budgetverhoging van 10% voor de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Alleen had er al veel vroeger ingegrepen moeten worden, vindt het Vlaams Belang. “De bijkomende investeringen zijn dan ook broodnodig”, zei Vlaams Volksvertegenwoordigster Suzy Wouters (Vlaams Belang) in het Vlaams Parlement. “Meer middelen voor deze sector betekent gezondheidswinst voor de patiënt als individu, zijn of haar familie en sociale omgeving, maar ook voor de economie en de maatschappij als geheel.” Maar volgens de partij is een meer structurele investering nodig om de wachttijden te kunnen wegwerken, en dit zowel voor jongeren als volwassen. “Zij moeten nog te lang wachten op therapie en zelfs ook op crisisopnames.”

Eerder deze maand maakte de pers bekend dat minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) meer geld uittrekt voor de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) in Vlaanderen. Nu krijgen die 20 centra - die gespecialiseerd zijn in ambulante hulpverlening voor mensen met ernstige psychische problemen - samen jaarlijks 72 miljoen euro. Tegen 2024 wordt dat verhoogd tot 79 miljoen. Specifiek moet er meer ingezet worden op vroegdetectie en vroeginterventie van psychische problemen bij jongeren.

“Er is ook nood aan onderzoek inzake infrastructuur, personeel en middelen om het hele probleem van de geestelijke gezondheidszorg te kunnen aanpakken”

Het Vlaams Belang is voorzichtig tevreden dat de historisch slecht bedeelde sector van de psychische gezondheidszorg eindelijk extra steun krijgt. “Het is immers cruciaal dat problemen tijdig gesignaleerd en aangepakt kunnen worden om verdere escalatie te voorkomen”, reageert Wouters. “Het is dan ook een stap in de goede richting dat er nu extra ingezet wordt op preventie, vroegdetectie en vroeginterventie bij kinderen en jongeren. Investeren in rechtstreekse hulplijnen - telefonisch en via de chatfunctie - is cruciaal.”

Maar dit huidige extra investeringsplan is niet voldoende om alle wachttijden weg te werken, stelt het Vlaams Belang. “Er moeten nog initiatieven komen om een tijdige en gepaste psychologische hulpverlening te kunnen verzekeren voor kinderen, jongeren én volwassenen”, gaat Wouters verder. Dit ligt in lijn met wat psychiater Kirsten Catthoor (ZNA) stelt, namelijk dat er meer ingezet moet worden op het registreren van het tekort aan behandelingen. “Er wordt fundamenteel tekortgeschoten als het gaat over het behandelen voor onder meer eetstoornissen en angsten - in Vlaanderen wordt tot 70 procent van de gevallen te weinig of niet behandeld - en dat moeten we in het vizier krijgen”, voegt Wouters toe.

“Daarom moet er naast een extra investering, ook onderzoek komen naar de noden op het vlak van infrastructuur, personeel en middelen voor de psychische gezondheidszorg”, besluit Wouters. “Alleen zo zullen alle hulpbehoeftigen geholpen worden op een structurele en duurzame manier.”