Persberichten
maandag, 26 jun 2023

Extreemlinks voert aanval uit op aanstelling Vlaams Belanger in raad van bestuur KVS

In een open brief valt een groep linkse en extreemlinkse kunstenaars de toetreding van Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans (Vlaams Belang) tot de raad van bestuur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) aan. Het Vlaams Belang is allesbehalve opgezet met de brief en beschouwt het als een regelrechte aanval op de pluraliteit van de politieke vertegenwoordiging in de raad van bestuur van KVS. “Deze brief toont aan hoe totalitair links en extreemlinks werkelijk is”, zegt Brusselmans. “Dat de brief bovendien mee werd ondertekend door PVDA’ers spreekt boekdelen.”

Morgen zal het de eerste keer zijn dat Brusselmans deelneemt aan de raad van bestuur van KVS. Hij vervangt Bert Anciaux (Vooruit) als lid. De vervanging vloeit logischerwijs voort uit de zetelverdeling in het Vlaams Parlement. Maar verschillende linkse en extreemlinkse figuren uit de kunstwereld kanten zich in de open brief tegen de aanstelling van Brusselmans als lid van de raad van bestuur omdat dat niet zou stroken met de “emancipatorische rol” van een Vlaams cultuurhuis “in en grootstedelijke context”. 

“Ik vraag me af wat sommige culturele instellingen in Brussel te verbergen hebben”

Brusselmans zegt niet verrast te zijn door de aanval op zijn mandaat, maar waarschuwt voor de totalitaire ondertoon van de brief. “Het is erg gevaarlijk wanneer politieke tegenstanders de democratische benoeming van een lid van een raad van bestuur aanvechten omwille van partijpolitieke redenen”, zegt het Vlaams Parlementslid dat erop wijst dat de brief mee is ondertekend door KVS-bestuurslid en PVDA’er Lieve Franssen en verschillende andere personen die eerder opriepen om PVDA te stemmen. “Ik zal morgen gewoon deelnemen aan de raad van bestuur van KVS, ongeacht welke druk anti-democratische krachten proberen zetten op mijn benoeming.”

Het Vlaams Belang stelt zich ook vragen bij het werkelijke opzet achter de open brief. “Indien men dan toch tegen de cultuurpactwetgeving had willen fulmineren kon men dat al veel eerder gedaan hebben”, zegt Brusselmans. “Maar tot de dag voor het aantreden van een Vlaams Belanger in de raad van bestuur was er geen vuiltje aan de lucht. Ik vraag me af wat sommige culturele instellingen in Brussel te verbergen hebben. De ondertekenaars ontvangen graag Vlaams belastinggeld, maar hebben duidelijk problemen met de aanwezigheid van volksvertegenwoordigers aangeduid door de Vlaamse belastingbetaler.”