Nieuws
woensdag, 31 aug 2022

Extreemlinkse ngo’s financieren EU-agitatie tegen Polen

Recent startte een viertal organisaties een procedure bij het Europees Hof van Justitie om de beslissing van de Europese Raad om Polen te betalen uit het coronaherstelfonds, te vernietigen. “In Polen en Hongarije zijn er conservatieve regeringen die weigeren de linkse en pro-immigratie-agenda van de EU te uit te voeren”, zegt Europees Parlementslid Gerolf Annemans. “En dat is uiteraard een doorn in het oog van het links-liberale establishment binnen de EU.”

“De verdeling van de 750 miljard euro uit het coronaherstelfonds dat door de Europese Commissie in het leven geroepen werd, is al langer vastgelegd”, aldus Annemans. “Polen heeft recht op 35,4 miljard euro, waarvan 11,5 miljard leningen aan gunstige voorwaarden. Maar in de EU-cenakels komt er geen einde aan het getouwtrek om Polen het geld uit het coronaherstelfonds te ontzeggen.”

“Het coronaherstelfonds wordt nu tegen Polen misbruikt om een extreemlinkse agenda door te drukken”

“Binnen de EU werd al in 2021 al gemobiliseerd om de uitbetaling van het herstelfonds aan Polen te blokkeren met het voorwendsel dat de conservatieve regering er de rechtsstaat zou ondermijnen”, vervolgt Annemans. “Polen verzette zich tegen deze inmenging in interne aangelegenheden, maar voerde tegelijk een aantal hervormingen door. De discussie draait rond de onafhankelijkheid van het gerecht. België, waar de helft van de rechters van het grondwettelijk hof louter politiek benoemd wordt, doet uiteraard gretig mee met de hetze tegen Polen, en daarbij wordt eenvoudig vergeten dat dat Centraal-Europese land sinds het begin van het conflict honderdduizenden Oekraïners heeft opgevangen.”

Alle hervormingen in Polen ten spijt, startten een viertal organisaties om het land te treffen dus een procedure bij het Europees Hof van Justitie. “Het gaat niet om eender welke organisaties, het gaat om Europese associaties van magistraten, gesteund door een activistisch, links lobbynetwerk dat medegefinancierd wordt door niemand minder dan George Soros via de Open Society Foundations”, merkt Annemans op.

“Het was van meet af aan duidelijk dat de onafhankelijkheid van het gerecht een voorwendsel was”, besluit Annemans. “Waar het echt om gaat, is dat de EU waarin ngo’s en activistische EU-rechters het alsmaar meer voor het zeggen hebben, elke lidstaat in een links keurslijf willen duwen om de extreemlinkse agenda rond massamigratie en ethische thema’s door te voeren. Conservatieve regeringen met een grote democratische legitimering zijn een doorn in het oog van het hele links-liberale establishment in Brussel.”