Nieuws
vrijdag, 10 dec 2021

Faillissement Vlaamse Energieleverancier: “Meer toezicht en stresstest voor energieleveranciers”

In het Vlaams Parlement confronteerde Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Claes Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) met de zware gevolgen van het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier. De klanten betaalden niet alleen hoge voorschotten die ze voorlopig kwijt zijn, maar moeten nu ook een nieuw energiecontract afsluiten op het slechtste moment. Claes riep de minister op om in te grijpen om zulke situaties in de toekomst te vermijden. Net als banken zouden ook energiebedrijven jaarlijks aan een stresstest onderworpen moeten worden om te kijken of ze wel bestand zijn tegen fluctuaties inzake energieprijzen en tegenslagen”, zei hij.

De zowat 70.000 klanten van de zopas failliet verklaarde Vlaamse Energieleverancier zullen nu aanzienlijk meer moeten betalen dan voorheen. Hun energielevering wordt nu opgevangen door distributienetbeheerder Fluvius bij wie ze ze een ontradingstarief betalen dat fors hoger is dan wat ze eerder betaalden. “Er bestaat helaas geen beschermingsfonds zoals bij een bankenfaillissement”, zei Claes. “En juist omdat de prijs van de Vlaamse Energieleverancier relatief laag was, maakte veel klanten prijsbewust deze keuze. Het faillissement brengt dan ook voor velen onder hen grote kopzorgen met zich mee.”

Energie is een basisrecht. Tegenover de betalingen van klanten zoals van de Vlaamse Energieleverancier moeten dan ook solide leveringsengagementen staan

“Jonge gezinnen deden een groepsaankoop bij de Vlaamse Energieleverancier en betaalden gemiddeld driemaandelijks voorschotten voor 220 euro. In september moesten veel klanten plots een voorschot betalen van net geen 700 euro”, stelde Claes kritisch. “Dat geld had de Vlaamse Energieleverancier immers nodig om de schulden te betalen voor het verkooppraatje dat het bedrijf zelf niet kon waarmaken.”

“De klanten die daarop intekenden zijn dus de dupe omdat ze een veel te hoog voorschotbedrag hebben betaald - geld dat ze nu nooit meer gaan terugzien - en omdat ze nu op een energiemarkt terechtkomen waar de tarieven bijzonder hoog liggen en op zoek moeten naar een nieuwe leverancier”, vervolgde Claes. “De VREG en ook de Vlaamse Regering hebben duidelijk gefaald in het uitoefenen van het toezicht op de energiemarkt. Daarom is het nu cruciaal dat u minister initiatieven neemt om zulke situaties in de toekomst te voorkomen.”

“Ik verwacht dan ook een grondige aanpassing van het regelgevend kader. Energiesectoren zouden jaarlijks aan een stresstest onderworpen moeten worden om te kijken of zij bestand zijn tegen forse marktfluctuaties”, argumenteerde Claes. De minister liet deze piste open. “U moet dat verder laten onderzoeken”, besloot Claes. “We zullen dat als fractie ook zelf aan de VREG laten weten, want energie is een basisrecht en mensen moeten de zekerheid krijgen dat tegenover de betaling van hun energie solide leveringsengagementen staan.”