Nieuws
vrijdag, 30 apr 2021

Federaal akkoord CRM-veiling rond kernuitstap: “Burger zal opnieuw rekening moeten betalen”

Deze namiddag bereikte de federale ministerraad een akkoord over het te veilen volume aan benodigde capaciteit op de eerste CRM-veiling in oktober. “Het Vlaams Belang kant zich al méér dan twee jaar tegen dit door paars-groen mordicus vasthouden aan de volledige kernuitstap vanaf 2025 en het bijhorende subsidiemechanisme voor onder meer nieuwe en bestaande gascentrales. “Dit zal – zij het via de algemene middelen, zij het via de energiefactuur – door de modale Vlaming moeten worden opgehoest, en dat kunnen wij niet aanvaarden, zo stellen Vlaams Belang Kamerleden Kurt Ravyts en Reccino Van Lommel in een reactie.

Alhoewel in het volumebesluit uiteindelijk gekozen wordt voor een ‘CRM-Light’ – en het aantal gesubsidieerde nieuwe gascentrales op die manier beperkt wordt - blijft er een kostenplaatje gelden van enkele honderden miljoenen euro’s. Dit had vermeden kunnen worden, zo klinkt het bij het Vlaams Belang, mocht men hebben gekozen voor een volwaardige energiemix waarin ook de nucleaire productie een sterke rol zou blijven spelen. “Het CRM is in het kader van het verzekeren van de bevoorradingszekerheid bijna noodgedwongen in het leven geroepen door een manifeste onwil van deze en voorgaande federale regeringen”, zo reageert Ravyts. “Een onwil om een investeringsbeleid voor nieuwe nucleaire capaciteit te ontwikkelen waardoor de voorbije decennia geen nieuwe nucleaire investeerders werden aangetrokken.”

Kernuitstap brengt problemen mee: “Subsidiëren van gascentrales zal behalen klimaatdoelstellingen niet in de hand werken!”

Bovendien bestaat nog steeds de grootste onduidelijkheid of de deur nog op een kier staat voor de in het regeerakkoord opgenomen mogelijkheid om alsnog de levensduur van de jongste twee kerncentrales te verlengen. “Het blijft koffiedik kijken rond het capaciteit- en prijsmonitoringverslag waar de regering zich onder andere op zal baseren om mogelijk de exploitant toch nog toe te laten om de levensduur van de twee jongste kerncentrales ook na 2025 te verlengen”, zo legt Van Lommel uit. “Door nu niet te onderhandelen met de exploitant over deze mogelijkheid en aanhoudend aan te sturen op een volledige kernuitstap positioneert de regering zich trouwens zeer zwak tegenover de exploitant. Dat is iets wat bij gebeurlijke onderhandelingen hoe dan ook in het nadeel zal zijn van de energieconsumenten.“

Het Vlaams Belang beklemtoont verder dat het subsidiëren van gascentrales het behalen van de sacrosancte klimaatdoelstellingen niet bepaald in de hand werkt. De partij verwerpt dan ook de groene visie dat na de kernuitstap - door de onvermijdelijk beperkte capaciteit aan offshore-productie - het resterend bevoorradingstekort dan maar moet worden opgevangen via de massale import van dure groene stroom. Dit via onder andere een peperdure nieuwe connectie met Denemarken.