Nieuws
donderdag, 13 okt 2022

Federaal niveau werkt Vlaamse diplomatie actief tegen

Peter De Wilde, de topman van Toerisme Vlaanderen, stelt dat de federale diplomatie stokken in de wielen van de Vlaamse diplomatie probeert te steken. Volgens De Wilde probeert het federale niveau actief de Vlaamse vertegenwoordiging in het buitenland aan de kant te schuiven. Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) confronteerde minister-president Jan Jambon (N-VA) met de uitspraken. “Vlaanderen moet zichtbaarder worden in het buitenland en moet haar bevoegdheden ook in het buitenland ten volle kunnen uitoefenen”, zo stelt Slagmulder.

De Wilde deed de uitspraak op een symposium over Vlaamse publieksdiplomatie afgelopen zaterdag in het Vlaams Parlement. Volgens de topman van Toerisme Vlaanderen werd onlangs een omzendbrief onderschept waaruit blijkt dat de federale diplomatie actief aanstuurt op het omzeilen van de Vlaamse vertegenwoordigers. “Dit is onaanvaardbaar”, reageert Slagmulder. “Vlaamse diplomatieke vertegenwoordigers staan op gelijke hoogte met hun federale collega’s. Wij hebben het recht om de bevoegdheden die we binnen België hebben ook in het buitenland te behartigen.”

“We moeten op onze strepen blijven staan en een volwaardige zichtbaarheid van Vlaanderen in het buitenland eisen”

Het Vlaams Parlementslid kwam terug op de kwestie in de commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement. Hij verwees ook naar het feit dat er bij heel wat Belgische ambassades geen enkele verwijzing naar Vlaanderen terug te vinden was en dat dit gebrek aan zichtbaarheid een erg oud zeer is. “Al een tiental jaar geleden werd er, nota bene door de partij van de minister-president, ophef gemaakt rond het feit dat verschillende Belgische ambassades nalaten om de vlag van de Vlaamse Gemeenschap uit te hangen”, aldus Slagmulder. “Dat terwijl er wel Waalse en Brusselse vlaggen uitgehangen werden.”

Minister-president Jambon reageerde dat hij vooral gelooft in het ‘in de picture zetten’ van Vlaamse diensten zoals het FIT in het buitenland. Volgens de minister-president is dat nuttiger “dan onder die Belgische-ambassadevlag te blijven”. Slagmulder wijst erop dat de meeste diplomatieke vertegenwoordigingen van Vlaanderen in het buitenland gehuisvest zijn in een Belgische ambassade en dus voorlopig nog genoodzaakt zijn met de federale diensten samen te werken. “We moeten op onze strepen blijven staan en een volwaardige zichtbaarheid van Vlaanderen in het buitenland eisen”, besluit Slagmulder. “Vlaanderen heeft aan het federale niveau gelijkwaardige bevoegdheden in een internationale context en daar mogen we geen millimeter op toegeven.”