Nieuws
donderdag, 20 mei 2021

“Federale begroting verdoezelt de realiteit”

De Kamer bespreekt momenteel de aanpassing van de begroting voor dit jaar, en het Vlaams Belang is niet verwonderd dat het tekort in die federale begroting ondertussen opgelopen is tot bijna 30 miljard euro. “De oorspronkelijke begroting voor 2021 zag er met een tekort van 25 miljard alles behalve goed uit en dat was natuurlijk alweer een felle onderschatting”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “Er werd immers op geen enkele manier rekening gehouden met de tweede coronagolf die bij de opmaak nochtans in volle uitbraak was. En alweer worden de uitgaven onderschat en de inkomsten overschat. De kater zal volgen later dit jaar of ten laatste begin volgend jaar. Waarom blijft dit steeds zonder gevolgen voor de politiek verantwoordelijken?

“Wie verwacht dat men lessen zou hebben getrokken uit de eerste begroting, komt bedrogen uit”, aldus Vermeersch. “Ook in deze begrotingsaanpassing zijn tal van vaststaande uitgaven niet in rekening gebracht. Men blijft de begroting opstellen op grond van totaal achterhaalde cijfers.” Zo werd er aanvankelijk helemaal niets voorzien om het noodzakelijke plan voor de horeca te betalen. “De kostprijs daarvan was bijna 840 miljoen euro. Onder druk van de oppositie paste de regering haar eigen wetsontwerp aan door dan toch een kost van 477 miljoen euro te voorzien voor lagere BTW-inkomsten, maar dat bleef een doekje voor het bloeden.” Voor tal van andere coronamaatregelen houdt men rekening met de uitgaven tot 31 maart. Nochtans wist men tijdens de opmaak van de begrotingsaanpassing perfect dat de maatregelen minstens tot eind juni zouden gelden.

“Het verschuiven van facturen is de rode draad die door deze begroting loopt”

“Aan de inkomstenkant voorziet men 200 miljoen euro inkomsten uit de strijd tegen fraude”, vervolgt Vermeersch. “Maar het Rekenhof merkte al fijntjes op dat er nog geen enkele concrete maatregel of plan is opgesteld om dat doel te bereiken.” Een verhoogde tewerkstelling zou dan weer 50 miljoen euro moeten opleveren. “Maar uit de documenten van de regering blijkt dat de tewerkstelling in 2021 allicht met 29.000 banen zal dalen terwijl ook daar elk concreet plan ontbreekt.”

“De overheidsschuld blijft verder oplopen. En voorlopig mag dat van de EU omwille van de coronacrisis. Iets waar deze regering gretig misbruik van maakt”, besluit Vermeersch. “Nu niet hard besparen om het economisch herstel niet te schaden is een goede keuze. Maar dat betekent niet dat er helemaal niet kan gesaneerd worden.” Het Vlaams Belang wijst daarbij op tal van besparingsmogelijkheden die de economie niet schaden. Zoals de asiel- en migratiefactuur, de veel te dure kabinetten, overtollige instellingen als de Senaat en de monarchie.