Nieuws
donderdag, 20 jun 2024

Fileleed was nooit eerder zo groot

Foto: iStock. Fileleed was nooit eerder zo groot

Sinds de start van de verkeersmetingen door het Vlaams Verkeerscentrum in 2010 kenden de Vlaamse snelwegen nooit meer fileleed dan in de afgelopen maand mei. De filezwaarte lag zelfs nog een pak hoger dan in het recordjaar 2023. “In ruil voor de vele miljarden die bij hen worden geïnd, krijgen de automobilisten vooral veel ellende”, zegt Vlaams Parlementslid Bart Claes (Vlaams Belang). “Dat geld dient niet om het gat in de begroting te dichten, maar moet gebruikt worden de om wegeninfrastructuur en het openbaar vervoer te verbeteren.”

Met een jaarlijks gemiddelde van 39 file-uren per jaar is ons land koploper binnen de Europese Unie, en het wordt er duidelijk alleen maar erger op. Zo was het op een gemiddelde werkdag in mei 189 kilometer aanschuiven op de Vlaamse snelwegen. En op donderdag 16 mei werd zelfs een ochtendspits van 334 kilometer gemeten. “Dat is een hallucinante afstand, die de volledige lengte van Vlaanderen ver overtreft. Als je vanuit Oostende 334 kilometer zou rijden, ben je Keulen en Düsseldorf voorbij en zit je in Dortmund”, merkt Claes op. “De media mogen dan wel oorzaken zien het regenweer in de meimaand, en in een aantal werven in de regio van Brussel, maar iedereen die ‘s ochtends de radio opzet, weet uiteraard dat het probleem structureel is.”

“De beperkte investeringen worden enkel aangewend voor zaken die geld in het laatje brengen”

“Met de hoogste autobelastingen van Europa en de torenhoge accijnzen op brandstof verdient de overheid vele miljarden aan de automobilisten. Maar de kwaliteit van de wegen blijft ronduit ondermaats”, gaat Claes verder. “Waar in een gemiddeld Europees land jaarlijks 157 euro per inwoner aan verkeersinfrastructuur wordt besteed, is dat hier een schamele 71 euro. En de beperkte investeringen worden ook nog eens aangewend voor zaken die geld in het laatje brengen, zoals flitspalen en trajectcontroles, en niet voor verkeersveiligheid.”

De meeste werknemers kunnen hun uren niet kiezen en zijn dagelijks veroordeeld tot de spits. “En dat maakt dat andere idee van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) en haar voorganger Ben Weyts (N-VA) om nog meer geld uit de zakken van de automobilisten te kloppen, het rekeningrijden, zo fundamenteel onrechtvaardig”, aldus nog Claes. “De files zullen er zeker niet door verdwijnen, maar men mag er jaarlijks wel nog honderden euro’s extra voor betalen. Het idee is al even zinloos en asociaal als dat recente voorstel van de socialisten voor een spitsheffing.”

De Vlaamse wegen ontlasten en de files inperken is volgens het Vlaams Belang absoluut mogelijk, maar daarvoor is een omslag in het beleid nodig. “Het openbaar vervoer moet opnieuw performant, stipt en veilig worden, en op die manier een ernstig alternatief bieden voor de wagen”, besluit Claes. “Telewerk moet fiscaal gestimuleerd worden, en onze weginfrastructuur moet eindelijk de update krijgen die het verdient.”